Gå vidare till

SimBaby

Var förberedd på ge pediatrisk vård vid kritiska tillstånd
Gå till avsnitt

Avancerad utbildning i alla aspekter av pediatrisk vård

SimBaby är en fristående simulator utformad för att hjälpa vårdpersonal att på ett effektivt sätt lära sig att känna igen och behandla kritiska tillstånd hos barn. Simulatorn SimBaby är en naturtrogen docka som föreställer en nio månader gammal patient. Dockan är utformad efter specifika utbildningsmål med fokus på initial bedömning och behandling.

Öva på tidig bedömning, diagnos och åtgärd

Barn kan uppvisa fysiologiska reaktioner på trauma som skiljer sig från vuxnas. Att lära sig hur man effektivt identifierar och behandlar akuta andningssvårigheter, chock och hjärtstillestånd kan förbättra vårdpersonalens förmåga att agera med större självförtroende i en nödsituation.

Bedöm tid för kapillärfyllning.

Testa pupillens ljusreflex.

Ta pulsen bilateralt.

Hjälp till att förbättra kommunikationsförmåga och vårdkontinuitet

Våra förbättringar av SimBaby ger vårdpersonal möjlighet att träna i en säker och realistisk arbetslagscentrerad miljö och gör dem redo att fatta viktiga beslut. Vare sig det gäller akutfall, intensivvård eller sängnära utbildning för exempelvis vård i hemmet, kan övning av effektiv kommunikation och lagarbete med gott självförtroende och kompetens hjälpa till att förbättra patientresultaten.

Mått som ger återupplivning av högre kvalitet

SimBaby är utrustad med QCPR-teknik, vilket ger möjlighet till effektiv övervakning och förbättring av hjärt-lungräddningsresultaten.

Viktiga mätvärden inkluderar:

  • Korrekt kompressionsdjup
  • Lämplig kompressionstakt
  • Fullständigt kompressionsavslut
  • Tillräcklig aktiv tid
  • Adekvat ventilering

Realistisk anatomi säkerställer att deltagarna korrekt utför huvudlutning och haklyft, ser bröstkorgen höja sig samt får uppleva lämpligt bröstkorgsmotstånd.

Nå utbildningsmålen med lättanvända scenarion

Scenarion baserade på American Heart Associations Pediatric Advanced Life Support-program hjälper kursdeltagarna att förbereda sig för kritiska situationer i verkligheten utan att behöva agera under samma press som vid en faktisk akutsituation.

Laerdal erbjuder även hjälp att ta fram scenarion som är specialanpassade efter era behov. Tillsammans med era kliniska specialister kan våra utbildningsspecialister ta fram scenarion som följer standardiserade behandlingsprotokoll, vilket ger bättre utbildningsresultat och bättre klinisk effekt. Vi kan även hjälpa till med implementeringen av dessa scenarion på plats.

Tillbehör för styrning och avrapportering

SimPad PLUS

Med sitt intuitiva pekskärmsgränssnitt, sin mobila design, sina lättanvända scenarion och en integrerad datalogg, kan SimPad PLUS hjälpa er att enklare nå era utbildningsmål.

Instruktörsdator med LLEAP

Programvaran LLEAP samlar all styrning av datorstyrda Laerdal-simulatorer på ett och samma ställe. Den hjälper er också att genomföra simulatorutbildning och gör det enklare att utveckla nya scenarion för att uppfylla utbildningsmål.

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och avrapportera övningssessioner med synkroniserat ljud, video och simuleringsinformation från något av Laerdals alternativ för avrapportering.

Utvidga omfattningen utifrån utbildningsbehovet

Översikt