Przejdź do treści

SimBaby

Pomagamy doskonalić intensywną opiekę pediatryczną

Zaawansowany trening we wszystkich aspektach opieki pediatrycznej

SimBaby to bezprzewodowy symulator pozwalający personelowi medycznemu trafnie rozpoznawać stan krytyczny u dzieci i odpowiednio na niego reagować. Symulator SimBaby bardzo realistycznie przedstawia 9-miesięczne dziecko i umożliwia realizację konkretnych celów szkoleniowych z zakresu oceny wstępnej i leczenia.

Doskonalenie oceny wstępnej, stawiania diagnozy oraz wykonywania procedur

Dzieci mogą przejawiać inne reakcje fizjologiczne na urazy niż dorośli. Nauczenie się, jak skutecznie rozpoznawać i reagować na nagłe sytuacje związane z oddychaniem, wstrząsem i zatrzymaniem krążenia, może poprawić zdolność pracownika służby zdrowia do zareagowania z większą pewnością siebie w sytuacji nagłej.

Oceń czas ponownego napełniania włośniczek

Zbadaj reakcję źrenic na światło

Sprawdź obustronne tętno

Lepsza komunikacja w zespole i kontynuacja opieki

Ulepszyliśmy Sim Baby, aby pracownicy instytucji opieki zdrowotnej mogli ćwiczyć w bezpiecznym, realistycznym środowisku skoncentrowanym na pracy zespołowej, przygotowującym ich do podejmowania krytycznych decyzji. Zespołowa nauka skutecznej komunikacji i wspólnego działania z odpowiednią pewnością i potrzebnymi kompetencjami może poprawić wyniki pacjenta w nagłych wypadkach, podczas intensywnej terapii oraz w trakcie świadczenia opieki w określonym miejscu (POC), np. w domu.

Dzięki pracy bezprzewodowej można prowadzić treningi zespołowe i ćwiczenia w zakresie transportu, aby mieć pewność, że wielofunkcyjne zespoły unikną błędów w komunikacji i zachowana zostanie ciągłość opieki.

Wyższa jakość resuscytacji dzięki pomiarom

Aby zapewnić skuteczne monitorowanie i poprawę jakości wykonywania RKO, do SimBaby włączono technologię QCPR.

W zakres kluczowych pomiarów wchodzi:

  • poprawna głębokość uciśnięć
  • prawidłowa częstotliwość uciśnięć
  • pełne zwolnienie
  • wystarczający czas pracy rąk na manekinie
  • odpowiednia wentylacja

Dzięki realistycznej budowie anatomicznej symulatora uczestnik szkolenia poprawnie odchyla głowę manekina i unosi jego podbródek oraz poznaje odczucia towarzyszące prawidłowemu oporowi i unoszeniu się klatki piersiowej.

Osiągnij swoje cele szkoleniowe z łatwymi do stosowania scenariuszami

Scenariusze oparte na programie nauczania w zakresie zaawansowanych technik podtrzymywania życia u dzieci Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) pomagają uczestnikom szkolenia przygotować się na sytuacje nagłe odzwierciedlające realistyczne sytuacje krytyczne, zanim będą musieli reagować w sytuacji prawdziwego zagrożenia życia dziecka.

Laerdal oferuje także tworzenie scenariuszy dopasowanych do konkretnych potrzeb klienta. We współpracy z Państwa ekspertami klinicznymi nasi eksperci z zakresu edukacji mogą opracować scenariusze wzbogacające standardową ofertę w celu uzyskania lepszych wyników szkolenia i większej wartości klinicznej. Zapewniamy także wsparcie podczas wprowadzania tych scenariuszy w Państwa instytucji.

Opcje obsługi i podsumowania

SimPad PLUS

Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu, mobilnej budowie i łatwym do obsługi scenariuszom, a także zintegrowanemu dziennikowi danych SimPad PLUS pomoże łatwiej zrealizować wyznaczone cele edukacyjne.

Komputer instruktora LLEAP

Oprogramowanie LLEAP ujednolica sterowanie wszystkimi symulatorami firmy Laerdal obsługiwanymi z poziomu komputera i pomaga prowadzić trening symulacyjny, a także tworzyć nowe scenariusze, aby łatwiej realizować cele edukacyjne.

Zintegrowane podsumowanie

Rejestracja, udostępnianie i podsumowanie sesji treningowych za pomocą zsynchronizowanych danych audio, wideo i dotyczących symulacji, pochodzących z jednej z opcji podsumowania firmy Laerdal.

Poszerz możliwości treningowe zgodnie ze swoimi potrzebami

Dzięki SimBaby można ćwiczyć ocenę stanu pacjenta w stanie nagłym i trenować sytuacje związane z przekazywaniem 9-miesięcznego symulowanego pacjenta w bezpiecznym i wysoce realistycznym środowisku treningowym.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.