Gå til innhold

SimBaby

Bidrar til å forbedre intensivpleie på pediatriske pasienter
Gå til seksjonen

Avansert opplæring innenfor alle aspekter ved pediatrisk pleie

SimBaby er en trådløs simulator som er designet for å hjelpe helsepersonell med raskt å oppdage og respondere på alvorlig syke pediatriske pasienter. SimBaby-simulatoren representerer en 9 måneder gammel pediatrisk pasient, og er en svært naturtro treningsdukke som oppfyller spesifikke læringsmål med fokus på innledende vurdering og behandling.

Øv deg på tidlig vurdering, diagnose og intervensjon

Sammenlignet med voksne, kan barn ha forskjellig fysiologisk respons på traume. Hvis man lærer seg å raskt oppdage og respondere på nødssituasjoner som omfatter åndedrett, sjokk og hjertestans, kan det forbedre helsepersonellets evne til å respondere på en tryggere måte i en nødssituasjon.

Vurdere den kapillære påfyllingstiden

Teste pupillens lysrefleks

Sjekke de bilateralepulsene

Bidra til å forbedre teamets kommunikasjonsferdigheter og pleiekontinuitet

Vi forbedret SimBaby slik at helsepersonell kan øve seg i et trygt og realistisk teamsentrert miljø som forbereder dem på å ta viktige avgjørelser. Uavhengig om det gjelder en nødssituasjon, intensivpleie eller opplæring på pleieenheten, som f.eks. hjemmesykepleie, kan man bidra til å forbedre pasientresultatene ved å lære effektiv kommunikasjon og å respondere som et team med etablert selvtillit og kompetanse.

Ettersom man har en trådløs simulator kan man øve på tverrfaglig teamarbeid og transport, slik at man sikrer at kryssfunksjonelle team unngår svikt i kommunikasjon og pleiekontinuitet.

Tiltak for å forbedre kvaliteten på gjenopplivingen

For effektiv overvåking og forbedring av HLR-ytelser har SimBaby tatt i bruk kvalitets HLR-teknologi.

Hoveddata som måles omfatter:

  • Riktig kompresjonsdybde
  • Riktig kompresjonsfrekvens
  • Full frigjøring
  • Tilstrekkelig praktisk opplæring
  • Tilstrekkelig ventilasjon

Realistisk anatomi sikrer at en elev utfører riktig hodevinkling, hakeløft og opplever riktigbrystmotstand og brystheving.

Nå læringsmålene dine med brukervennlige scenarier

Scenarier basert på pensumet til American Heart Associations Pediatric Advanced Life Support hjelper brukerne med å forberede seg på alvorlige situasjoner som gjenspeiler reelle alvorlige hendelser, før de utsettes for en virkelig nødssituasjon.

Laerdal tilbyr også hjelp til utvikling av skreddersydde scenarier etter deres spesifikke behov. Våre opplæringseksperter kan utvikle scenarier i samarbeid med deres egne kliniske fageksperter som støtter standardisert utøvelse, slik at man får bedre opplæringsresultater og klinisk effekt. Vi vil også støtte implementeringen av disse scenariene ved institusjonen deres.

Operasjons- og debriefingsvalg

SimPad PLUS

Med sitt intuitive grensesnitt, berøringsskjerm, mobile design og scenarier som er enkle å betjene samt integrert datalogg, bidrar SimPad PLUS til at dere enklere oppnår læringsmålene deres.

LLEAP Instruktør-PC

LLEAP-programvaren samler kontrollen av alle PC-drevne Laerdal-simulatorer og hjelper deg med å utføre simuleringstrening og utvikle nye scenarier, slik at du enklere kan nå læringsmålene dine.

Integrert rapportering

Spill inn, del og debrief treningsøktene ved hjelp av synkronisert lyd, video og simuleringsinformasjon fra ett av Laerdals debriefingsalternativer.

Utvid opplæringsmulighetene i henhold til dine opplæringsbehov

Oversikt