Gå vidare till

Luftvägsbehandlingstränare

Kompetensförmåga
Våra luftvägsbehandlingstränare är utformade för att underlätta undervisningen av grundläggande och avancerade färdigheter, inklusive igenkännande och tekniker för en obstruerad luftväg, intubation på nyfödda och kirurgisk crikotyrotomi. Genom repetitiv övning ökar eleverna sin färdighet och självförtroende.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.