Siirry sisältöön

SimBaby

Auttaa parantamaan pediatristen potilaiden tehohoitoa

Edistynyttä koulutusta kaikilla pediatrisen hoidon osa-alueilla

SimBaby on langaton simulaattori, joka on suunniteltu auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan ja hoitamaan kriittisesti sairaita pediatrisia potilaita. SimBaby-simulaattori on realistinen 9 kuukauden ikäistä pediatrista potilasta esittävä harjoittelunukke. Se auttaa täyttämään pediatrisen potilaan alkuarviointiin ja ensihoitoon liittyvät oppimistavoitteet.

Harjoittele varhaista arviointia, diagnosointia ja interventiotoimenpiteitä

Lasten fysiologiset reaktiot traumaan voivat olla erilaisia kuin aikuisilla. Terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät reagoimaan ripeästi ja toimimaan varmemmin hätätilanteissa, kun he oppivat tunnistamaan hengityselimistön hätätilanteet, sokkitilat, sydämen ja keuhkojen lamaantumisen tai hengityksen pysähtymisen.

Kapillaarisuonten täyttymisajan arviointi

Pupillien valorefleksin testaus

Sykkeen tarkistus bilateraalisesti

Paranna hoitotiimin viestintätaitoja ja hoidon jatkuvuutta

Uudistetun SimBaby-potilassimulaattorin avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat harjoitella tiimityötä turvallisessa ja realistisessa ympäristössä. Tämä auttaa heitä valmistautumaan todellisissa hoitotilanteissa vaadittavien kriittisten hoitopäätösten tekemiseen. Tehokkaan viestinnän ja varmaotteisen tiimityön oppiminen voi auttaa potilaiden hoitotulosten parantamisessa - on kyse sitten hätätilanteista, tehohoidosta tai paikan päällä tapahtuvasta koulutuksesta.

SimBaby on langaton simulaattori, joten sen avulla voidaan harjoitella moniammatillista tiimityötä ja erilaisia kuljetustilanteita.
Näin voidaan varmistaa, että viestintä eri terveydenhuollon ammattilaisten välillä toimii ja potilaan hoito jatkuu keskeytyksettä.

Mittaus auttaa parantamaan elvytyksen laatua

SimBaby sisältää QCPR-tekniikkaa, joka auttaa parantamaan elvytyksen monitorointia ja tehokkuutta.

Keskeisiä mitattuja arvoja ovat:

  • Oikea painelusyvyys
  • Sopiva painelunopeus
  • Täydellinen rintakehän vapautus
  • Riittävä käytännön harjoitusaika
  • Riittävä ventilointi

Realistisen anatomian avulla varmistetaan, että pään kallistus ja leuan nosto tehdään oikein sekä havainnollistetaan rintakehän jäykkyys ja kohoaminen.

Saavuta oppimistavoitteesi helppokäyttöisten skenaarioiden avulla

Skenaariot perustuvat American Heart Association -järjestön Pediatric Advanced Life Support -opetusohjelmaan. Ne auttavat valmistautumaan tosielämän kriittisiin tilanteisiin ennen kuin todellisia hätätapauksia joutuu käytännössä kohtaamaan.

Koulutusasiantuntijamme voivat yhdessä kliinisten asiantuntijoidenne kanssa kehittää skenaarioita, joiden standardoitu kulku parantaa oppimistuloksia sekä koulutuksen kliinistä vaikutusta. Autamme teitä myös ottamaan nämä skenaariot käyttöön organisaatiossanne.

 

Ohjaus- ja debriefing vaihtoehdot

SimPad PLUS

SimPad PLUS -laitteen intuitiivinen kosketusnäytöllinen käyttöliittymä, liikuteltavuus, helppokäyttöiset skenaariot ja integroidut lokitiedot auttavat saavuttamaan oppimistavoitteet entistäkin helpommin.

Ohjaajan LLEAP PC

LLEAP-ohjelmisto yhdistää kaikkien PC:llä toimivien Laerdal-simulaattorien ohjauksen, yksinkertaistaa simulaatiokoulutuksen pitämistä ja uusien oppimistavoitteita tukevien skenaarioiden kehittämistä.

Integroitu oppimiskeskustelu

Voit tallentaa ja jakaa koulutustapahtuman ja käydä oppimiskeskustelun hyödyntäen synkronoituja ääni-, video- ja simulointitietoja valitsemallasi Laerdalin debriefing-työkaluvaihtoehdolla.

Laajenna oppimismahdollisuuksia koulutustarpeiden mukaan

SimBaby-simulaattorinuken avulla harjoitellaan 9 kuukauden ikäisen tehohoitopotilaan arviointia ja hoitoon siirtoa turvallisessa ja realistisessa harjoitteluympäristössä.

Tekniset tiedot

Airway

Airway opening acquired by head tilt, chin lift and jaw thrust
Oropharyngeal and nasopharyngeal airways
Bag-Valve-Mask ventilation
Orotracheal and nasotracheal intubation
Sellick Maneuver
LMA insertion
Endotracheal tube insertion
Fiberoptic intubation
Gastric tube insertion
Variable lung compliance
Variable airway resistance
Tongue edema
Laryngospasm
Pharyngeal swelling
Decreased lung compliance
Right mainstem intubation
Gastric distention

Simulated Patient Monitor

Highly configurable patient monitor
Simulate several parameters including: ECG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF, and others
Multimedia capability: Radiology files, Media files, Lab results
Touch screen operation
Multi-level alarm

Pulmonary System

Spontaneous breathing with variable rate, depth and regularity
Bilateral and unilateral chest rise and fall
Normal and abnormal breath sounds – bilateral
Lung Sounds: Normal, course crackles, fine crackles, stridor, wheezes and rhonchi
Oxygen saturation
See-saw respiration
Retractions
Pneumothorax
Unilateral chest movement
Unilateral breath sounds
Unilateral needle thoracentesis mid-clavicular
Unilateral chest tube insertion

Cardiovascular System

Extensive ECG library with rate from 20-360
CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure waveform, and generate artifacts on ECG
Heart Sounds:Normal, systolic murmur, holosystolic murmur, diastolic murmur, continuous murmur and gallop
Blood pressure (BP) simulated on patient montior
Pulses: Unilateral brachial pulse and bilateral femoral pulses synchronized with ECG
Pulse strength variable with BP
Display of cardiac rhythms via 4-lead ECG monitoring
12-lead dynamic ECG display
Live defibrillation, pacing, and cardioversion

Vascular Access

Venous access antecubital fossae, dorsum of the hand and long saphenous vein
Bilateral IO/IV insertion legs
IV bolus and infusion
Simulated blood flashback upon venous cannulation

Software Features

Easy to operate software
Manual control over all parameters
Scenarios, including Trends and Handlers, can be pre-programmed by user or downloaded on SimStore
Web-camera recording
Review event log together with synchronized recording of patient monitor and in-room video

Other Features

Interchangeable eyes with normal, constricted and blown (dilated) pupils
Fontanel can present as normal, or bulging
Torso motion
Vocal sounds: Crying, content, coughing, and hiccup
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.