Gå vidare till

Administrera, värdera & utvärdera

Simulering & Träning

För ett effektivt lärande behöver utbildningsmålen vara tydligt definierade och träningen måste ha en mätbar positiv inverkan på elevernas kliniska praxis. Genom att använda verktyg som hjälper dig att enkelt och effektivt hantera bedömning och debriefing får du ut mesta möjliga av din träning.

Träning/utbildningsenheter

LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenario... LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenarios.

LLEAP

SimPad PLUS is an operating device used to control Laerdal manikins and simulators and can be used with task trainers... SimPad PLUS is an operating device used to control Laerdal manikins and simulators and can be used with task trainers and standardised patients. It allows instructors, new or experienced, to deliver highly-effective simulation-based...

SimPad PLUS

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out