Gå vidare till
In-situ simulation training In-situ simulation training

SimMan Essential

Med en realistisk helkroppsdocka i vuxen storlek, ger dig SimMan Essential patentsimualtor möjligheten till omfattande träning på luftvägs- andnings- hjärt- och cirkulationsövningar.

Gå till avsnittet

En kostnadseffektiv simuleringslösning för flera hälsovårdsdiscipliner

SimMan Essential ger utbildare realistisk och engagerande scenariobaserad simulering som utmanar och utvärderar förmågan till kritiskt tänkande och kliniskt beslutsfattande och ger användarna många utbildningsmöjligheter.

SimMan Essentials trådlösa konfiguration gör det möjligt att snabbt förflytta den dit utbildningen blir mest effektiv och realistisk.

Köra simulering med EMS eller militära team?

För specialistträning med militära och EMS-team rekommenderar vi SimMan Essential Bleeding som innehåller ett system med interna blödningar. Det ger unika fördelar för fältbaserad traumautbildning.

SimMan Essential är robust och pålitlig så den klarar påfrestningarna från vidsträckt användning vid fältbaserade simuleringar.

Styrning via LLEAP

LLEAP-driftsmjukvaran gör det lätt och effektivt att simuleringsträna, både på språng i manuellt läge och att köra förprogrammerade scenarier i automatläge.

Eftersom du kan använda samma patientfallsscenarier på alla Laerdals patientsimulatorer med LLEAP, tar de mindre tid att förbereda och ger dig mer tid att undervisa.

Översikt

Specifikationer

Större luftvägsskicklighet/-funktioner

 • Styrbara öppna/slutna luftvägar; styrs automatiskt eller manuellt
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft m/ledad käke
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Andningsmaskventilering
 • Orotraleal intubering
 • Nasotrakeal intubering
 • Kombitub, LMA, och övriga luftvägsinföranden
 • Endotrakeal tub-intubering
 • Retrograd intubering
 • Fiberoptisk intubering
 • Transtrakeal luftströmsventilering
 • Nålkoniotomi
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabelt luftvägsmotstånd på/av
 • Högersidig (right main stem) -intubering
 • Utvidgning av buken
 • Minskad grad av cervikal rörlighet

Ögon

 • Blinkande ögon
 • Ögon öppna, slutna och delvis öppna
 • Ögoninstick, byt pupiller manuellt

Vaskuläraccess

 • IV-arm (höger arm) Upprätta IV
 • Intraossal access (tibia och sternum)

Andningsfunktioner

 • Simulerad spontan andning
 • Bilateral och unilateral höjning och sänkning av bröstkorgen
 • CO2-utandning
 • Normala och abnorma andningsljud
  • 5 främre auskulteringsställen
  • 6 bakre auskulteringsställen

Farmakologi

 • Manuell medicinigenkänning
 • Omfångsrik farmakopé

Cirkulationsfunktioner

 • Blodtryck mätt manuellt genom auskultering av Korotkoffljud
 • Carotid-, femoral-, radial-, dorsalis pedis-, posterior tibialis-puls och brakialis (endast vänster sida) synkroniserad med EKG
 • Pulsstyrka variabel med blodtryck
 • Pulspalpering funnen och loggad

Hjärtfunktioner

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud – fyra främre platser
 • EKG-rytmövervakning (4 ledningar)
 • 12-elektrods EKG-display
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Pacing

Systemfunktioner

 • Trådlös surfplatta styr simulatorn på avstånd
 • Kontrollera flera dockor från ett gränssnitt
 • Kontrollera simuleringar från vilken plats som helst i ditt nätverk
 • Flera gränssnitt kan kontrollera/observera en enskild simulering
 • Instruktörsläge
  • Exakt kontroll “i farten”
  • Design- och programanpassade scenarier
  • Skapa anpassade händelser
  • Kör för-paketerade scenarier
  • Kör alla SimMan- och SimMan 3G-scenarier och patientfall
 • Auto-läge
  • Fysiologiska och farmakologiska modeller kör förpaketerade simuleringar
  • Unik, enkel skjutkontroll av svårighet och takt
 • Simuleringskontroller:
  • Fast forward, paus, återspolning, spara/återställ
 • Profilredigerare
 • Display för framtidsförutsägelse och patientutgång
 • Integrerad video-rapportering
 • Dataloggning
 • Instruktörskommentarer
 • Fungerar med befintliga SimMan 3G-scenarier

Övriga funktioner

 • Foley-kateterisering
 • Tarmljud – fyra kvadranter
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Anpassade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörskommunikation
  • Fler instruktörer kommunicerar över integrerad voice-over-IP

Patientmonitor (tillval)

 • Trådlös
 • Mycket konfigurerbar
 • Röntgendisplay
 • 12-ledningars EKG-display
 • Anpassbar bilddisplay
 • Anpassbar videodisplay
 • Syremättnad och vågform