Gå til innhold

SimMan® Essential

SimMan Essential er en realistisk pasientsimulator som gir deg muligheten til å trene på kjerneferdighetene for luftvei-, pust-, hjerte-og sirkulasjonshåndtering.

En kostnadseffektiv simuleringsløsning for flere helsedisipliner

Gjennom realistisk og engasjerende scenariebasert simulering blir brukere gitt muligheten til å utvikle sin evne til kritisk tenkning og klinisk beslutningstagning.  SimMan Essential tilbyr utallige muligheter for denne type trening.

Den trådløse konfigurasjonen av SimMan Essential gjør det mulig å bevege seg raskt dit treningen gjøres mest effektiv og realistisk.

SimMan Essential tilfører den scenariebasert opplæringen realisme, enten en trener på en nødssituasjon på et avsidesliggende sted, jobber med helhetlig behandling på et sykehus, fra en krigsherjet slagmark eller en travel sykehusavdeling.

I alt fra nødssituasjoner på et avsidesliggende sted til prosessen med helhetlig behandling på et sykehus, fra en krigsherjet slagmark til en travel sykehusavdeling tilfører SimMan Essential den scenariobaserte opplæringen realisme.

Kjøre simulering med EMS eller Militære lag?

For militær spesialistutdanning og EMS-lag anbefaler vi SimMan Essential Bleeding som inneholder et indre blødningssystem. Dette gir unike fordeler under feltbasert traumetrening.

SimMan Essential er robust og pålitelig slik at den tåler påkjenningene ved utstrakt bruk under feltbaserte simuleringer.

Operer ved bruk av LLEAP

LLEAP operativ programvare gjør simuleringstreningen enkel og effektiv, både underveis i treningssesjonen og når det gjelder håndtering og utvikling av scenarier.

Fordi du med LLEAP kan bruke de samme pasientscenariene på alle Laerdals pasientsimulatorer, trenger du mindre forberedelsetid og du får mer tid til å undervise.

Finn ut mer 

Bruk SimCenter for å forbedre simuleringstreningen

Egendefinerte scenarier og instruktørkontroll i sanntid gjør at scenariene kan tilpasses og utvikles i overensstemmelse med dine spesifikke læringsmål.

SimCenter gir enkel tilgang til et validert innhold fra simuleringseksperter over hele verden, slik at du kan dra nytte av erfaringene deres og få mest mulig ut av hver læringssesjon.

Finn et bredt spekter av scenarier på www.mysimcenter.com.

SimMan Essential er en realistisk pasientsimulator som tilbyr deg muligheten til å trene på kjerneferdighetene for luftvei-, pust-, hjerte-og sirkulasjonshåndtering.

Spesifikasjon

Flere luftveisferdigheter/egenskaper

 • Kontrollerbare åpne/lukkede luftveier; kontrolleres automatisk eller manuelt
 • Bøyning av hodet bakover/heving av haken
 • Fremskyving av kjeven/artikulert kjeve
 • Utsuging (Oral og Nasofaryngeal)
 • Ventilasjon med bag-ventil-maske
 • Orotrakeal intubasjon
 • Nasotrakeal intubasjon
 • Kombitube, LMA, og annen luftveisplassering
 • Intubasjon av endotrakealtuben
 • Retrograd intubasjon
 • Fiberoptisk intubasjon
 • Transtracheal jet-ventilasjon
 • Koniotomi med nål
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabel luftveismotstand på/av
 • Høyre hovedstammeintubasjon
 • Oppblåst mage
 • Redusert bevegelse av nakken

Øyne

 • blinkende øyne
 • Åpne, lukkede og delvis åpne øyne
 • Utskiftbare øyne (flere sett)

Vaskulær tilgang

 • IV-arm (høyre arm) etablere IV
 • Intraosseøs tilgang (tibia og sternum)

Pustefunksjoner

 • Simulert spontanpust
 • Bilateral og unilateral brystheving og -senking
 • CO2-utånding
 • Normale og unormale pustelyder
  • 5 fremre auskultasjonssider
  • 6 bakre auskultasjonssider

Farmakologi

 • Manuell medikamentadministrajon
 • Omfattende medikamentliste

Sirkulasjonsfunksjoner

 • BT målt manuelt ved auskultasjon av Korotkoffs lyder
 • Karotis-, femoral-, radial-, dorsalis pedis-, posterior tibialispuls og brachialis (kun venstre side) synkronisert med EKG
 • Pulsstyrke variabel med BT
 • Pulspalpasjon oppdages og loggføres

Hjertefunksjoner

 • Omfattende EKG-bibliotek
 • Hjertelyd - fire fremre steder
 • Overvåkning av EKG-rytme (4 ledninger)
 • 12-ledet EKG-skjerm
 • Defibrillering og elektrokonvertering
 • Pulsmåling

Systemfunksjoner

 • Trådløs nettbretts-PC kontrollerer simulatoren eksternt
 • Styr flere dukker via ett grensesnitt
 • Kontroller simuleringer fra hvor som helst på nettverket ditt
 • Flere grensesnitt kan kontrollere/observere en enkelt simulering
 • Instruktørmodus
  • Nøyaktig kontroll "på sparket"
  • Design og programdefiner scenarier
  • Lag egendefinerte hendelser
  • Kjør forhåndsinnstillte scenarier
  • Kjører alle SimMan- og SimMan 3G-scenarier og pasienttilfeller
 • Automodus
  • Fysiologiske og farmakologiske modeller kjører ferdiginnstilte simuleringer
  • Unik, enkel skyveknapp kontrollerer vanskelighetsgrad og tempo
 • Simuleringskontroller
  • Spoling fremover, pause, spoling bakover, lagre/gjenopprett
 • Profilredigerer
 • Prediksjon av fremtiden og visning av pasientutfall
 • Integrert videodebriefing
 • Dataloggføring
 • Kommentarer fra instruktøren
 • Fungerer med eksisterende SimMan 3G-scenarier

Andre funksjoner

 • Blærekateterisering
 • Tarmlyder - fire kvadranter
 • Pasientens stemme
  • Forhåndsinnspilte lyder
  • Egendefinertelyder
  • Instruktøren kan simulere pasientens stemme trådløst
 • Instruktørkommunikasjon
  • Flere instruktører kan kommunisere via integrert tale over IP
 • Pasientmonitor (valgfritt)
  • Trådløs
  • Svært konfigurerbar
  • Røntgenskjerm
  • 12-ledet EKG-visning
  • Egendefinert bildeskjerm
  • Egendefinert videovisning
  • Oksygenmetning og respirasjonskurve
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.