Gå vidare till

Laerdal Suction Unit (LSU)

Laerdals bärbara sugenhet (LSU) är känd för sin utmärkta prestanda och funktionella utformning. Den gör det möjligt att rensa en patients luftvägar på ett säkert och effektivt sätt. Förlita dig på en kraftfull enhet som är hållbar när du hanterat nödsituationer.

Gå till avsnitt

Översikt

Används av vårdgivare sedan 2000

5

års begränsad garanti

10

års genomsnittlig livslängd

20+

års marknadserfarenhet

Översikt

 • Enkel att använda: Enhandsgrepp, lätt och enkel att montera/montera isär.

 • Visuellt stöd: Kontrollpanel med färgkodad sugindikator för att säkerställa att den rätta vakuumstyrkan är vald för barn. LED-skärm med indikator för vakuum, indikator för batterinivå och mer.

 • Kraftfull och effektiv: LSU kan uppnå ett vakuum på 500+ mmHg och har ett luftflöde på >25 LPM, vilket överskrider internationella standarder.
 • Alternativa behållare: Tillgänglig som ett återanvändbart eller delvis återanvändbart alternativ, med enkelt byte mellan olika behållarsystem. 

 • Alltid redo när den behövs: Batteritid cirka 45 minuter (fritt flöde). Laddas automatiskt när den ansluts till en extern strömkälla, och laddar 80 % inom bara tre timmar.

 • Hållbar: Kvalitetsprodukt med en fem års begränsad garanti. 

Översikt

Alla versioner

 • Enhandsgrepp
 • Alternativ med tre behållare:
  Bemis system med behållare för engångsbruk (gäller endast USA)
  Serres system med behållare och sugpåse
  Laerdal system med återanvändbar behållare
 • Enkelt att växla mellan de olika behållarsystemen
 • Innehåller inte latex
 • Stort inställningsvred
 • Vakuumstyrka vid trakeal sugning och sugning av barn och spädbarn markerad i ljusblått
 • LED-indikator synlig både i ljus och mörker
 • TEST - Diagnostiskt program för enheten
 • Uppskattad bullernivå vid 80 mmHg är 48 dBA och vid 500+ mmHg 56 dBA (fritt luftflöde)
 • Batteribyte kräver inga verktyg och kan utföras var som helst
 • Laddningsbart batteri, NiMH, 12 volt 2 Ah
 • Extern batteriladdare
 • 12 V DC-kabel för anslutning till fordon
 • Vikt 4 kg (8 lbs 13 oz) inklusive batteri
 • Fem års begränsad garanti (gäller inte behållarna, slangsystemet eller batteriet)
 • Bemis högeffektiva filtersats
 • Bemis högeffektiva filter som är klassade för att som minst eliminera 99,97 % av partiklar ned till 0,3 μm
 • Serres filter filtrerar aerosoler ned till 0,4 μm
 • LSU återanvändbara aerosolfilter filtrerar aerosoler ned till 0,3 μm

Tekniska specifikationer

Drift/Laddningstemperatur 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Rekommenderad laddningstemperatur 15 °C till 25 °C (59 °F till 77 °F)
Temperatur vid längre förvaring 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
högst 24 tim. Temperatur vid förvaring under ett dygn -30 °C till 70 °C (-22 °F till 158 °F)
Minsta sugning 80 mmHg (110 BAR)
Maximal sugning 550 mmHg (733 BAR)

Produktversioner

LSU finns tillgänglig som ett återanvändbart eller delvis återanvändbart alternativ, beroende på dina krav. Du kan enkelt växla mellan de olika behållarsystemen.

LSU med återanvändbar behållare
I detta sugsystem är behållaren och slangsystemet återanvändbara.

LSU med Serres behållare och sugpåse
LSU med Serres behållare och sugpåse är ett delvis återanvändbart system.

LSU med Bemis behållare för engångsbruk (gäller endast USA)
Laerdals sugenhet för engångsbruk använder Bemis behållare och sug- och vakuumslangar för engångsbruk.

Teknisk service

Laerdal erbjuder alla användare av LSU service. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för mer information.

Regulatoriska standarder och godkännanden

Europa: CE-märkt som en klass IIa-enhet i enlighet med rådets direktiv 93/42/EEC för medicintekniska produkter, ändrat genom rådets direktiv 2007/47/EC.
USA: Klassificerad enligt 510(k) som en klass 2-enhet. Kanada: Innehar en klass 2-licens för medicintekniska enheter.
Utformad i enlighet med EN 1789:2007 + A1:2010, Standard för sjuktransportfordon och utrustning - vägambulanser.
Laerdal Medical är ISO 13485:2016-certifierad av DNV GL Presafe AS.

Fler produkter för luftvägsbehandling

Sugenheten Laerdal Compact Suction Unit (LCSU) 4 kombinerar robust design med låg vikt och bärbarhet, vilket gör... Sugenheten Laerdal Compact Suction Unit (LCSU) 4 kombinerar robust design med låg vikt och bärbarhet, vilket gör den oumbärlig för all räddningspersonal.
Spädbarn kan inte snyta sig eller rensa halsen. Pingvinen hjälper dig att rensa ditt barns luftvägar. Spädbarn kan inte snyta sig eller rensa halsen. Pingvinen hjälper dig att rensa ditt barns luftvägar.

Pingvin Sug