Gå vidare till

Simulatorn Nursing Anne - Geriatrisk

Hjälper dig att träna för geriatrisk patientvård

Dagens sjuksköterskor kräver nödvändig klinisk kompetens och kommunikationsförmåga för att hantera osäkerheten, komplikationerna och komplexiteten i äldreomsorgens verklighet. Simulatorn Nursing Annes geriatriska tilläggsmoduler ökar den naturliga återgivningen i simuleringar för att maximera träningsresultaten.

Den geriatriska modulen är ett tillägg till simulatorn Nursing Anne.

Gå till avsnitt

Nu introducerar vi Nursing Anne Simulator Geriatric

Investera i en trovärdig simulering

Nursing Anne-simulatorns Geriatric Essentials Kit kan enkelt läggas till en Nursing Anne-simulator (Medium) - vilket skapar en helt ny patientmålgrupp att träna för.

“AACN rapporterar att år 2030 beräknas nästan 20 procent av den Amerikanska befolkningen vara över 65 år. Dessutom Dessutom representerar äldre vuxna hälften av alla sjukhusvistelser, nästan två tredjedelar av alla ambulerande primärvårdsbesök hos vuxna och nästan tre fjärdedelar av alla hemvårdsbesök. Med hänsyn till denna statistik kommer det geriatriska vårdbehovet att expandera avsevärt under de kommande decennierna.”

Sources: American Association of Colleges of Nursing; Nurse Week; American Nurses Association; American Nurses Credentialing Center; U.S. Bureau of Labor Statistics 2018-19 Occupational Outlook Handbook

Ta simuleringsträningen framåt

Nursing Anne Simulator kan användas som en komponent i en mer omfattande lösning för att ytterligare förbättra den kliniska kompetensutbildning.

Översikt