Gå vidare till

Simulatorn Nursing Anne

Omvårdnad och patientvård

Nursing Anne Simulator är den första omvårdnadssimulatorn som täcker alla aspekter av modern omvårdnadsutbildning och erbjuder säker och realistisk övning av grundläggande omvårdnadskunskaper - från grundläggande bedömningar och kritiskt tänkande till avancerade övningar. Denna simulator kan användas som en mycket realistisk patientsimulator såväl som en färdighetstränare.

Gå till avsnittet

Från grundläggande bedömning till avancerad övning

Nursing Anne Simulator är den första omvårdnadssimulatorn som täcker alla aspekter av modern omvårdnadsutbildning och erbjuder säker och realistisk övning av grundläggande omvårdnadskunskaper - från grundläggande bedömningar och kritiskt tänkande till avancerade övningar.

Denna simulator kan användas som en mycket realistisk patientsimulator såväl som en färdighetstränare.

En modulplattform

En simulator - många patienter

Simulatorn Nursing Anne är en modulplattform som består av en mängd olika tillbehör och utbytbara delar. Detta simulerar olika patienter och ger unika utbildningsmöjligheter.

onsite-courses.jpg

Geriatrisk modul

Tillhandahåller den fysiska realismen som krävs för att hjälpa elever att hantera osäkerheten, komplikationerna och komplexiteten i äldreomsorgens verklighet.

onsite-courses.jpg

Modul - Afrikansk härkomst

Ger eleverna en extra realism som hjälper till att utveckla en kulturell kompetens och medvetenhet om kulturella egenskaper som kan spela en viktig roll i patientens vård.

onsite-courses.jpg

Iscensatt skadad fot

Tillbehör för fötter på huden som representerar iscensatta skador för avancerad färdighetsövning med diabetiker, trycksår eller sår i fötter.

onsite-courses.jpg

Postkirurgisk mastektomi-hud

Eleverna kan träna färdigheter postkirurgisk vård för en patient som har genomgått en mastektomi.

onsite-courses.jpg

Uppsättning till utvärdering av sår

Hudmoduler för att hjälpa eleverna att identifiera, utvärdera och behandla olika typer av patientens sår.

onsite-courses.jpg

Subkutana injektionsdynor

Absorberbara dynor placerade under huden för att hjälpa elever med kompetensutbildning för att administrera injektioner.

Alla moduler till simulatorn Nursing Anne

  • Uppsättning till iscensatt skadad fot
  • Postkirurgisk mastektomi-hud
  • Uppsättning till utvärdering av sår
  • Blond peruk
  • Insatser med blåa ögon
  • Uppsättning av manliga könsorgan
  • Ostomi-uppsättning
  • Subkutana injektionsdynor
  • Simulatorversion med mörk hud
  • Hud - afrikansk härkomst, framsida
  • Mörkhårig peruk med krulligt hår

Delar och tillbehör

Täcker alla delar av en läroplan inriktad mot omvårdnad

 • Omvårdnadens grunder
 • Arbetsplatsintroduktion
 • Farmakologi
 • Hälsobedömning
 • Medicin och kirurgi
 • Mental hälsa

Omvårdnadens grunder

Omvårdnadens grunder

Simulatorn Nursing Annes funktioner stöder kursplanen för sjuksköterskor. Simulatorn Nursing Anne är utformad utifrån lärandemålen och är idealisk för undervisning i omvårdnadens grunder.

Från bedömning och diagnostisering till planering, åtgärd och utvärdering – med simulatorn Nursing Anne får studenterna erfarenhet av såväl framgångar som misstag och en chans att bygga upp sitt självförtroende i en trygg miljö.

Följande video ger en klinisk översikt av simulatorn Nursing Anne:

 

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktion

Att gå från sjuksköterskeutbildning till klinisk anställning kan vara en stor omställning. En effektiv process vid anställning, med realistiska, praktiska simuleringsövningar, är avgörande för introduktionen av en ny sjuksköterska liksom för patienternas säkerhet. 

Övningar med simulatorn Nursing Anne ger nyanställda möjlighet att bekanta sig med lokala protokoll, testa system och öva patientsäkerhetsrutiner med en högst realistisk kvinnlig patientsimulator. Detta kan i sin tur hjälpa nya sjuksköterskor att snabbare komma in i det praktiska kliniska arbetet.

Farmakologi

Farmakologi

Farmakologi är en av de viktigaste delarna inom sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskor måste hantera flera olika aspekter av medicinering, från dosering och administrering till övervakning av effekter, för att kunna säkerställa säker läkemedelspraxis.

Simulatorn Nursing Anne möjliggör administrering av läkemedel intravenöst, via CVK, nasogastriskt, intramuskulärt, analt och vaginalt. Studenterna kan administrera läkemedel få ett realistiskt gensvar från simulatorn.

Hälsobedömning

Hälsobedömning

Sjuksköterskor har många ansvarsområden, däribland att bedöma sina patienters behov. Den inledande hälsobedömningen är avgörande för patientens fortsatta välbefinnande.  

Simulatorn Nursing Anne ger studenterna möjlighet att använda sina kunskaper om medicinsk utrustning för att kontrollera andningsfrekvens, bilateralt blodtryck, puls och flera andra hälsoindikatorer som hjälper till att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Studenterna får omedelbar feedback från simulatorn och den simulerade patientmonitorn.

Medicin och kirurgi

Medicin och kirurgi

Medicinsk och kirurgisk omvårdnad är en unik och omfattande specialitet, som täcker en rad olika patientsituationer.

Simulatorn Nursing Anne kan hjälpa till att simulera medicinska och kirurgiska scenarion som låter studenterna öva sina färdigheter, t.ex. att ge intravenösa vätskor bilateralt, administrera läkemedel, positionera patienten och sköta patientens hygien. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också praktisera mätning och dokumentation av vitala tecken, såromläggning och postoperativ vårdhandläggning.

Mental hälsa

Mental hälsa

En omvårdnadsspecialitet med allt större efterfrågan på personal är psykologi och mental hälsa. Sjuksköterskor spelar en mycket viktig roll i den psykiatriska vårdprocessen.

Vanliga scenarion med Nursing Anne:

 • Utvärdera patienters mentala hälsobehov med tvåvägskommunikation.
 • Bedöma patientens medvetandegrad.
 • Ge patienten personligt stöd och personlig omvårdnad.
 • Ge läkemedel.
In-situ simulation training

Utöka övningsmöjligheterna med scenarion

Förprogrammerade scenarion från Laerdal och dess expertpartner

Välj bland flera scenarion skapade i samarbete med ledande globala expertpartner som AHA och NLN.

 • Plug and play-funktion – köp scenarion, kör övningssimulering
 • Öva en mängd olika kompetenser
 • Hitta scenarion för er specifika simulator och era studenters behov

Utforma egna övningsscenarion

Vi kan hjälpa er att utveckla scenarion för era behov. Ni kan också göra dem själva.

 • En del teknisk fackkunskap krävs.
 • Bygg vidare på tidigare simuleringar för att skapa den bästa utbildningen för er verksamhet och era kursdeltagare.
Läs mer

Full kontroll över era simuleringsträningar

Planera,  genomför och utvärdera 

Kör era simuleringar med SimPad PLUS eller LLEAP – enkelt och effektivt för scenariobaserad träning. 

SimPad PLUS-surfplatta: 

 • Intuitivt pekskärmsgränssnitt
 • Enkelt att komma igång
 • Stor flyttbarhet
 • Styr simulatorns vitala tecken och kroppsfunktioner
 • Optimal dataavläsning för effektiva utvärderingar

LLEAP – en enhetlig plattform för simuleringsträning 

Planera – Kör – Analysera 

Laerdal Learning Application (LLEAP) ger fullständig kontroll över er simuleringsträning. Hitta scenarion, genomför simuleringsträningen och de värdefulla utvärderingarna. 

Ta din simuleringsutbildning till en ny nivå

Simulatorn Nursing Anne kan användas som en komponent i en mer omfattande lösning för att ytterligare förbättra din utbildning i kliniska färdigheter.

Added value with the Laerdal ecosystem

At Laerdal, we believe simulation training requires more than a manikin. 

With supporting products, local product support, and hands-on training, you get cost-effective solutions and prolonged life-span of your simulation center. 

Översikt

Specifikationer

Gender, age, size

Adult
Tillgänglig
Female
Tillgänglig
Full-body manikin
Tillgänglig

Wounds / Trauma

Optional Wound Care and Assessment Module set
Tillgänglig
Wound Care and Assessment Module set
Tillgänglig

Other

Denture care
Tillgänglig
Mouth care
Tillgänglig
Sits unassisted
Tillgänglig
Eye/Ear irrigation - simulated
Tillgänglig
Full range of motion
Tillgänglig

Airway features

Auscultation of lung sounds
Tillgänglig
Endotracheal tubes - insertion, securing and care
Tillgänglig
Individual lung or bilateral sound selection
Tillgänglig
Intubation
Tillgänglig
Lung sounds, synchronized with breathing rate
Tillgänglig
Oxygen delivery procedures
Tillgänglig
Realistic chest rise and fall
Tillgänglig
Right mainstem intubation
Tillgänglig
Sellick maneuver
Tillgänglig
Suctioning techniques
Tillgänglig
Supraglotic Airways (LMA, LTA and Combitube)
Tillgänglig
Tracheostomy care and suctioning
Tillgänglig
Esophageal intubation
Tillgänglig
Oral and nasal fiberoptic intubation
Tillgänglig
Positive pressure ventilation
Tillgänglig
Supraglotic Airways
Tillgänglig
NPA/OPA insertion
Tillgänglig
Trach opening for tube placement
Tillgänglig

CPR

Anatomical Landmarks
Tillgänglig
Chest compression
Tillgänglig
Bag Valve Mask ventilations
Tillgänglig

Circulation

Auscultation of Heart Sounds
Tillgänglig
Instructor controlled ECG rhythm
Tillgänglig
Heart Sounds, synchronized with ECG
Tillgänglig

Blood pressure / pulses

Adjustable BP levels (Systolic/Diastolic)
Tillgänglig
Adjustable Heart Rate
Tillgänglig
Adjustable Pulse strength
Tillgänglig
Auscultative Gap, with On/Off feature
Tillgänglig
Blood Pressure auscultation
Tillgänglig
Brachial Pulses
Tillgänglig
Carotid Pulse Check Sensors
Tillgänglig
Korotkoff Sounds, synchronized with ECG
Tillgänglig
Pulse Strengths dependent on Blood Pressure
Tillgänglig
Carotid Pulse
Tillgänglig
Blood Pressure/Pulses
Tillgänglig
Dorsalis Pedis (Pedal) Pulse
Tillgänglig
Femoral Pulse
Tillgänglig
Radial Pulse
Tillgänglig
Synchronized Pulse (w/ECG)
Tillgänglig

Gastrointestinal

Auscultation of Bowel Sounds - normal / abnormal
Tillgänglig
Colostomy Irrigation
Tillgänglig
Enema procedures with return
Tillgänglig
Feeding Tubes - insertion and removal
Tillgänglig
Gastric Lavage and Gavage
Tillgänglig
Gastrostomy Tube - feeding
Tillgänglig
Gastrostomy Tube - placement and care
Tillgänglig
Independent Stomach
Tillgänglig
Infected Colostomy Stoma
Tillgänglig
Nasoenteric and Esophageal Tubes - insertion, care, and removal
Tillgänglig
NG Tubes - insertion, care and removal
Tillgänglig
Ostomy Set: Normal, Non-Perfusing (Dusky), and Infected
Tillgänglig
Rectal Suppository administration
Tillgänglig
Ileostomy Stoma care
Tillgänglig
Interchangeable Stoma sites
Tillgänglig

Circulatory skills and IV drug administration

Central Catheters - insertion, securing, dressing and maintenance
Tillgänglig
Central Line - Fluid infusion
Tillgänglig
IM Injections
Tillgänglig
Preported bilateral IV Access
Tillgänglig
Subcutaneous Heparin and Insulin injection - Abdominal
Tillgänglig
Volume Infusion
Tillgänglig
IV Injections
Tillgänglig

Simulation administration

Create and edit Scenarios
Tillgänglig
Event logging
Tillgänglig
Log
Tillgänglig
Pre-programmed Scenarios
Tillgänglig
Remote Control
Tillgänglig
Simulated Patient Monitor
Tillgänglig
WiFi operation
Tillgänglig

Catheterization

Complete Urinary Catheterization
Tillgänglig
Instillation
Tillgänglig

Women's Health

Perineal Care
Tillgänglig
Vaginal Suppository / Medication Insertion
Tillgänglig

Scenario Cloud and scenariocloud.laerdal.com Courseware

Scenario Cloud
Tillgänglig

Educational Services (optional)

Custom Scenario programming
Tillgänglig
Customized introduction
Tillgänglig
Introduction course
Tillgänglig

Debriefing

Debriefing through recorded events
Tillgänglig

Extrication / Immobilization

Extrication
Tillgänglig
Immobilization
Tillgänglig
Victim handling
Tillgänglig

Birth

Fetal Heart Tones
Tillgänglig

Technical Services (optional)

Extended Warranty
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Loaner Program (Americas Only)
Tillgänglig
Preventive maintenance
Tillgänglig
ValuePlus Package
Tillgänglig

Eye features

Blinking Eyelids
Tillgänglig
Interchangeable Pupils
Tillgänglig

Vocal sounds

Live Vocal Sounds (wireless or wired mic)
Tillgänglig
Vocal sounds
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

Nursing Anne Simulator Quick Setup Guide - Multilingual (2mb)

pdf

Nursing Anne Simulator Important Product Information (IPI) (5mb)

pdf

DFU REV A; FEMALE MULTI-VENOUS IV ARM #375-51001

pdf

User Guide for 320-23350, Silicone Dressings 8x10in

pdf

User Guide for Subcutaneous Injection Pad - NAS

pdf

User Guide - Geriatric Essentials Kit NAS (4mb)

pdf

Nursing Anne Simulator Geriatric Upgrade Kit Installation Guide (8mb)

Programvara

Kostnadsfria simulationsscenarion

Får ut det mesta av din simulator

Övriga dokument

pdf

Nursing Anne Simulator Geriatric Brochure (1mb)

US Version

pdf

Nursing Anne Simulator Brochure (1mb)

Global Version

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.