Gå vidare till

Simulatorn Nursing Anne

Omvårdnad och patientvård

Nursing Anne Simulator är den första omvårdnadssimulatorn som täcker alla aspekter av modern omvårdnadsutbildning och erbjuder säker och realistisk övning av grundläggande omvårdnadskunskaper - från grundläggande bedömningar och kritiskt tänkande till avancerade övningar. Denna simulator kan användas som en mycket realistisk patientsimulator såväl som en färdighetstränare.

Täcker alla delar av en läroplan inriktad mot omvårdnad

 • Omvårdnadens grunder
 • Arbetsplatsintroduktion
 • Farmakologi
 • Hälsobedömning
 • Medicin och kirurgi
 • Mental hälsa

Omvårdnadens grunder

Omvårdnadens grunder

Simulatorn Nursing Annes funktioner stöder kursplanen för sjuksköterskor. Simulatorn Nursing Anne är utformad utifrån lärandemålen och är idealisk för undervisning i omvårdnadens grunder.

Från bedömning och diagnostisering till planering, åtgärd och utvärdering – med simulatorn Nursing Anne får studenterna erfarenhet av såväl framgångar som misstag och en chans att bygga upp sitt självförtroende i en trygg miljö.

Följande video ger en klinisk översikt av simulatorn Nursing Anne:

 

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktion

Att gå från sjuksköterskeutbildning till klinisk anställning kan vara en stor omställning. En effektiv process vid anställning, med realistiska, praktiska simuleringsövningar, är avgörande för introduktionen av en ny sjuksköterska liksom för patienternas säkerhet. 

Övningar med simulatorn Nursing Anne ger nyanställda möjlighet att bekanta sig med lokala protokoll, testa system och öva patientsäkerhetsrutiner med en högst realistisk kvinnlig patientsimulator. Detta kan i sin tur hjälpa nya sjuksköterskor att snabbare komma in i det praktiska kliniska arbetet.

Farmakologi

Farmakologi

Farmakologi är en av de viktigaste delarna inom sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskor måste hantera flera olika aspekter av medicinering, från dosering och administrering till övervakning av effekter, för att kunna säkerställa säker läkemedelspraxis.

Simulatorn Nursing Anne möjliggör administrering av läkemedel intravenöst, via CVK, nasogastriskt, intramuskulärt, analt och vaginalt. Studenterna kan administrera läkemedel få ett realistiskt gensvar från simulatorn.

Hälsobedömning

Hälsobedömning

Sjuksköterskor har många ansvarsområden, däribland att bedöma sina patienters behov. Den inledande hälsobedömningen är avgörande för patientens fortsatta välbefinnande.  

Simulatorn Nursing Anne ger studenterna möjlighet att använda sina kunskaper om medicinsk utrustning för att kontrollera andningsfrekvens, bilateralt blodtryck, puls och flera andra hälsoindikatorer som hjälper till att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Studenterna får omedelbar feedback från simulatorn och den simulerade patientmonitorn.

Medicin och kirurgi

Medicin och kirurgi

Medicinsk och kirurgisk omvårdnad är en unik och omfattande specialitet, som täcker en rad olika patientsituationer.

Simulatorn Nursing Anne kan hjälpa till att simulera medicinska och kirurgiska scenarion som låter studenterna öva sina färdigheter, t.ex. att ge intravenösa vätskor bilateralt, administrera läkemedel, positionera patienten och sköta patientens hygien. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också praktisera mätning och dokumentation av vitala tecken, såromläggning och postoperativ vårdhandläggning.

Mental hälsa

Mental hälsa

En omvårdnadsspecialitet med allt större efterfrågan på personal är psykologi och mental hälsa. Sjuksköterskor spelar en mycket viktig roll i den psykiatriska vårdprocessen.

Vanliga scenarion med Nursing Anne:

 • Utvärdera patienters mentala hälsobehov med tvåvägskommunikation.
 • Bedöma patientens medvetandegrad.
 • Ge patienten personligt stöd och personlig omvårdnad.
 • Ge läkemedel.
In-situ simulation training

Utöka övningsmöjligheterna med scenarion

Förprogrammerade scenarion från Laerdal och dess expertpartner

Välj bland flera scenarion skapade i samarbete med ledande globala expertpartner som AHA och NLN.

 • Plug and play-funktion – köp scenarion, kör övningssimulering
 • Öva en mängd olika kompetenser
 • Hitta scenarion för er specifika simulator och era studenters behov

Utforma egna övningsscenarion

Vi kan hjälpa er att utveckla scenarion för era behov. Ni kan också göra dem själva.

 • En del teknisk fackkunskap krävs.
 • Bygg vidare på tidigare simuleringar för att skapa den bästa utbildningen för er verksamhet och era kursdeltagare.
Läs mer

Full kontroll över era simuleringsträningar

Planera,  genomför och utvärdera 

Kör era simuleringar med SimPad PLUS eller LLEAP – enkelt och effektivt för scenariobaserad träning. 

SimPad PLUS-surfplatta: 

 • Intuitivt pekskärmsgränssnitt
 • Enkelt att komma igång
 • Stor flyttbarhet
 • Styr simulatorns vitala tecken och kroppsfunktioner
 • Optimal dataavläsning för effektiva utvärderingar

LLEAP – en enhetlig plattform för simuleringsträning 

Planera – Kör – Analysera 

Laerdal Learning Application (LLEAP) ger fullständig kontroll över er simuleringsträning. Hitta scenarion, genomför simuleringsträningen och de värdefulla utvärderingarna. 

Added value with the Laerdal ecosystem

At Laerdal, we believe simulation training requires more than a manikin. 

With supporting products, local product support, and hands-on training, you get cost-effective solutions and prolonged life-span of your simulation center. 

Specifikation

Läkemedelsadministrering

 • Administrering av örondroppar
 • Oralt via nasogastrisk sond (NG-sond)
 • Bilaterala IV-armar med förberedda injektionsportar och möjlighet till intravenös bolus eller intravenös infusion vid anslutning till en vätskepåse.
 • Kvinnlig arm med flera vener för IV-träning finns som tillval, med möjlighet till IV-kanylering
 • Injektionsställen bilateralt i deltamuskel, ventroglutealt, dorsoglutealt samt i lårmuskel.
 • Palpabel anatomi som stöd för val av injektionsställe omfattar främre övre höftbenskam, blygdbensfog och lårbensutskott.
 • Vaginala suppositorier och andra vaginala läkemedel kan föras in i vaginalkanalen.
 • Verkliga och simulerade rektala suppositorier kan föras in i analöppningen.

Hygien

 • Peruk för hårvårdsövningar
 • Yttre hörselgång för övning av spolning och rengöring
 • Munvård och munhygien
 • Löstagbar övre tandprotes för mun- och tandprotesvård
 • Sängbad och hudvård
 • Patientsimulatorn kan inta gynekologisk position för vård av perineum.
 • Perinealvård, inklusive separation av blygdläpparna för rengöring

Hudintegritet och sårvård

 • Patientpositionering för att förhindra trycksår
 • Applicering av bandage och lindor
 • Nästamponad
 • Förband och byte av förband
 • Tårna kan spridas för övning av såromläggning

Patienthantering

 • Fullt ledad docka för en realistisk patientupplevelse
 • Huvudet kan böjas för att föra hakan mot bröstkorgen och bibehålla positionen tills den ändras manuellt
 • Sitter utan stöd och kan böjas vid midjan för att stödjas mot knäna (s.k. tripod-läge)
 • Skyddsposition
 • Tekniker för patientförflyttning
 • Rörelseomfångsövningar

Näringslära

 • Korrekta anatomiska landmärken för utprovning av NG-sond (näsa till öronlob till xifoidben)
 • Spolning och sondmatning
 • Osynlig port i övre vänster buk för inläggning av PEG eller tunntarmssond (J-tub) för matning
 • Intern magsäcksbehållare med kapacitet för 500 ml vätska, extern snabbpåfyllningsport och extern påse för stora infusionsvolymer (tillval).

Urinavgång

 • Kvinnliga genitalier med realistisk anatomi som omfattar yttre blygdläppar, inre blygdläppar, urinrörets mynning, klitoris och vagina.
 • Inre blygdläppar i naturlig sluten position kan säras för att exponera urinmynningen.
 • Ryggläge med böjda knän möjligt.
 • Genitalierna är avpassade för både intermittent kateter och kvarkateter (KAD).
 • Genitalierna ansluts till ett internt system med intern urinbehållare för urinkateterisering, med möjlighet till trycksättning för korrekt återflöde.
 • Intermittent sluten kateterspolning
 • Urinbehållaren har en extern snabbpåfyllningsport för enkel påfyllning.

Tarmtömning

 • Manövrering till Sims position för administrering av lavemang möjlig.
 • Genitalierna kan anslutas till en extern påsbehållare vid administrering av lavemang.
 • Verkliga och simulerade rektala suppositorier kan föras in i analöppningen.
 • Högersidig kolostomi med hålanslutning till vätskebehållare för övning av spolning.
 • Tre utbytbara stomier: normal, mörk (ischemisk) och infekterad.
 • Byte och tömning av stomipåse.

Syresättning och blodgenomströmning

 • Realistisk luftväg med gomspene, struplock, stämband och matstrupe
 • Olika sätt att ge syrgas med synlig höjning av bröstkorgen, bl.a. näskanyl, mask, trakeostomikrage/-mask, CPAP-utrustning
 • Ventilering med andningsballong
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Dold port i halsen för införande av trakeostomitub
 • Trakeostomivård, inklusive sugning av vätska
 • Ventilering med bröstkorgshöjning

Återupplivning

 • HLR möjlig
 • Oral/nasal intubering
 • Införande av supraglottisk luftväg
 • Ventileringsåtgärder med andningsballong
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Krikoidtryck (Sellicks manöver)
 • Bröstkompressioner med maximalt kompressionsdjup på 70 mm
 • Möjlighet till EKG-övervakning av livsuppehållande hjärtrytm med SimPad Plus, SimPad Classic eller LLEAP tillsammans med ShockLink

Vätske-, elektrolyt- och syra-bas-jämvikt

 • Osynlig port nedanför nyckelbenet för inläggning av CVK i syfte att öva sårvård, byte av förband, spolning av katetern samt kontinuerlig eller intermittent infusion.
 • Intern CVK-behållare med kapacitet för 500 ml vätska, med extern påse för stora infusionsvolymer som tillval.
 • Kvinnlig arm med flera vener för IV-träning finns som tillval, med möjlighet till IV-kanylering, vätskeadministrering och flebotomi.

Scenarion och avrapportering

 • Operativsystemet kan användas i automatiskt läge (förprogrammerade scenarion) och i manuellt läge (improviserat läge där scenariots parametrar kan styras i realtid).
 • Operativsystemet kan integreras med avrapporteringsprogram som kombinerar synkroniserad studentlogg, patientövervakningsskärm, verkliga ljud och videoåtergivning i en enda rapportfil.
 • Systemet kan användas tillsammans med webbkamera.
 • Operativsystemet kan ansluta till en onlinebutik som säljer förprogrammerade scenarion och verktyg som kan importeras till instruktörens fjärrkontroll eller dator.

Kompatibilitet

 • Simulatorn Nursing Anne är kompatibel med följande system och program:
  LLEAP – Laerdal Learning Application, SimPad PLUS System, SimPad Classic System (bakåtkompatibelt), SimStore, SimManager, SimView/SimView Mobile, Session Viewer, ShockLink

Valfria tillbehör

 • ShockLink
  Zoll defibrillatorkontakt (ShockLink), Physio Control® Quick Combo™-kontakt (ShockLink)
 • Arm med flera vener för IV-träning

Kommunikation

 • Förinspelade enstaka röstljud kan spelas upp med justerbar volym, antingen som enstaka händelser eller kontinuerligt upprepade. Tillgängliga ljud:
  hosta, stönande, kräkning, andnöd, andning (kontinuerligt ljud), skrik, ”Ja”, ”Nej”.
 • Med tillvalet trådlöst headset/mikrofon kan en användare tala genom simulatorn.

Ögon

 • Blinkande ögon med justerbart blinkintervall
 • Ögonen kan öppnas, slutas eller delvis öppnas för att indikera medvetandegrad.
 • Utbytbara pupiller (normala, vidgade och sammandragna)

Andning/respiration

 • Spontanandning synkroniserad med vald andningsfrekvens (0‒60 slag per minut)
 • Bilateral bröstkorgshöjning

Puls

 • Palpabel puls synkroniserad med EKG
 • Justerbar styrka (svag, normal, stark)
 • Bilaterala karotispulsar (samma puls på vänster och höger sida)
 • Brakialis- och radialispuls i höger och vänster arm, med oberoende styrning höger/vänster
 • Brakialispulsen inaktiveras och stängs av om trycket i manschetten är högre än 20 mmHg.
 • Radialispulsen stängs av när trycket i manschetten är högre än eller lika med det inställda systoliska blodtrycket.
 • Bilaterala femoralispulsar (samma puls på vänster och höger sida)
 • Bilateral dorsalis pedis-puls med oberoende styrning höger/vänster 

Icke-invasivt blodtryck

 • Bilateral mätning av icke-invasivt blodtryck (auskultation eller palpation)
 • Korotkoffljud som synkroniseras med programmerbart EKG
 • Volymkontroll för Korotkoffljud i 10 steg (0–9) i båda armarna
 • Auskultatoriskt gap med på/av-funktion
 • Tryckintervall på 0–300 mmHg

Auskultation av ljud

 • Hjärt-, lung- och tarmljud som kan auskulteras med riktigt stetoskop vid användning tillsammans med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP.

Lungljud

 • Främre och bakre lungljud synkroniserade med inställd andningsfrekvens (0‒60 slag per minut) och höjning av dockans bröstkorg.
  normal, grovt rassel, fint rassel, pleurala gnidningsljud, pneumoni, ronki, stridor, väsande, inget ljud
 • Lungljud och ljudnivå kan ställas in individuellt för varje lunga – vänster och höger, övre och nedre.
 • Främre och bakre platser för lungauskultation

Hjärtljud

 • Hjärtljud synkroniserade med EKG (QRS):
  normal, aortastenos, Austin Flints blåsljud, friktionsgnissel, mitralisklaffprolaps, systoliskt blåsljud, diastoliskt blåsljud, öppningsknäpp efter 70 ms/mitralisklaffstenos
 • Intervall utan blodgenomströmning genererar inte hjärtljud.

Tarmljud

 • Dockan har fyra olika platser för auskultation av tarmljud med individuell styrning, centrerade runt naveln.
 • Individuell volymkontroll i varje kvadrant.
 • Tarmljud är kontinuerligt upprepade ljud som repeteras utan slut:
  normal, hyperaktiv, borborygmus, hypoaktiv, inget ljud
 • För buken finns auskultation av fosterhjärtljud, istället för tarmljud, som tillval:
  normal fosterrytm (140 slag per minut), fetal takykardi (200 slag per minut), fetal bradykardi (100 slag per minut)

Anatomi

 • Palpabel anatomi för patientbedömningar och lokalisering av strukturer omfattar
  nyckelben, bröstben, ryggrad, revben (framifrån och från sidan), xifoidben, skulderblad, främre övre höftbenskam, blygdbensfog och lårbensutskott

Styrning

 • Helt trådlös och fristående
 • Inbyggt el- och tryckluftssystem
 • Kompletterande nätverksanslutning och strömförsörjning via kabel
 • Trådlös integration med befintliga datornätverk
 • SimPad System (bakåtkompatibelt)
 • SimPad PLUS System
 • Laerdal Learning Application – LLEAP:
  Surfplatta för instruktörer ‒ patientmonitor, robust surfplatta för instruktörer ‒ patientmonitor, bärbar LLEAP-dator för instruktörer ‒ patientmonitor, allt-i-ett-dator för instruktörer ‒ patientmonitor
 • Trådlöst headset
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut