Gå vidare till

Simulatorn Nursing Anne

Omvårdnad och patientvård

Nursing Anne Simulator är den första omvårdnadssimulatorn som täcker alla aspekter av modern omvårdnadsutbildning och erbjuder säker och realistisk övning av grundläggande omvårdnadskunskaper - från grundläggande bedömningar och kritiskt tänkande till avancerade övningar. Denna simulator kan användas som en mycket realistisk patientsimulator såväl som en färdighetstränare.

Gå till avsnitt

Från grundläggande bedömning till avancerad övning

Nursing Anne Simulator är den första omvårdnadssimulatorn som täcker alla aspekter av modern omvårdnadsutbildning och erbjuder säker och realistisk övning av grundläggande omvårdnadskunskaper - från grundläggande bedömningar och kritiskt tänkande till avancerade övningar.

Denna simulator kan användas som en mycket realistisk patientsimulator såväl som en färdighetstränare.

En modulplattform

En simulator - många patienter

Simulatorn Nursing Anne är en modulplattform som består av en mängd olika tillbehör och utbytbara delar. Detta simulerar olika patienter och ger unika utbildningsmöjligheter.

onsite-courses.jpg

Geriatrisk modul

Tillhandahåller den fysiska realismen som krävs för att hjälpa elever att hantera osäkerheten, komplikationerna och komplexiteten i äldreomsorgens verklighet.

onsite-courses.jpg

Modul - Afrikansk härkomst

Ger eleverna en extra realism som hjälper till att utveckla en kulturell kompetens och medvetenhet om kulturella egenskaper som kan spela en viktig roll i patientens vård.

onsite-courses.jpg

Iscensatt skadad fot

Tillbehör för fötter på huden som representerar iscensatta skador för avancerad färdighetsövning med diabetiker, trycksår eller sår i fötter.

onsite-courses.jpg

Postkirurgisk mastektomi-hud

Eleverna kan träna färdigheter postkirurgisk vård för en patient som har genomgått en mastektomi.

onsite-courses.jpg

Uppsättning till utvärdering av sår

Hudmoduler för att hjälpa eleverna att identifiera, utvärdera och behandla olika typer av patientens sår.

onsite-courses.jpg

Subkutana injektionsdynor

Absorberbara dynor placerade under huden för att hjälpa elever med kompetensutbildning för att administrera injektioner.

Alla moduler till simulatorn Nursing Anne

  • Uppsättning till iscensatt skadad fot
  • Postkirurgisk mastektomi-hud
  • Uppsättning till utvärdering av sår
  • Blond peruk
  • Insatser med blåa ögon
  • Uppsättning av manliga könsorgan
  • Ostomi-uppsättning
  • Subkutana injektionsdynor
  • Simulatorversion med mörk hud
  • Hud - afrikansk härkomst, framsida
  • Mörkhårig peruk med krulligt hår

Delar och tillbehör

Täcker alla delar av en läroplan inriktad mot omvårdnad

 • Omvårdnadens grunder
 • Arbetsplatsintroduktion
 • Farmakologi
 • Hälsobedömning
 • Medicin och kirurgi
 • Mental hälsa

Omvårdnadens grunder

Omvårdnadens grunder

Simulatorn Nursing Annes funktioner stöder kursplanen för sjuksköterskor. Simulatorn Nursing Anne är utformad utifrån lärandemålen och är idealisk för undervisning i omvårdnadens grunder.

Från bedömning och diagnostisering till planering, åtgärd och utvärdering – med simulatorn Nursing Anne får studenterna erfarenhet av såväl framgångar som misstag och en chans att bygga upp sitt självförtroende i en trygg miljö.

Följande video ger en klinisk översikt av simulatorn Nursing Anne:

 

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktion

Att gå från sjuksköterskeutbildning till klinisk anställning kan vara en stor omställning. En effektiv process vid anställning, med realistiska, praktiska simuleringsövningar, är avgörande för introduktionen av en ny sjuksköterska liksom för patienternas säkerhet. 

Övningar med simulatorn Nursing Anne ger nyanställda möjlighet att bekanta sig med lokala protokoll, testa system och öva patientsäkerhetsrutiner med en högst realistisk kvinnlig patientsimulator. Detta kan i sin tur hjälpa nya sjuksköterskor att snabbare komma in i det praktiska kliniska arbetet.

Farmakologi

Farmakologi

Farmakologi är en av de viktigaste delarna inom sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskor måste hantera flera olika aspekter av medicinering, från dosering och administrering till övervakning av effekter, för att kunna säkerställa säker läkemedelspraxis.

Simulatorn Nursing Anne möjliggör administrering av läkemedel intravenöst, via CVK, nasogastriskt, intramuskulärt, analt och vaginalt. Studenterna kan administrera läkemedel få ett realistiskt gensvar från simulatorn.

Hälsobedömning

Hälsobedömning

Sjuksköterskor har många ansvarsområden, däribland att bedöma sina patienters behov. Den inledande hälsobedömningen är avgörande för patientens fortsatta välbefinnande.  

Simulatorn Nursing Anne ger studenterna möjlighet att använda sina kunskaper om medicinsk utrustning för att kontrollera andningsfrekvens, bilateralt blodtryck, puls och flera andra hälsoindikatorer som hjälper till att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Studenterna får omedelbar feedback från simulatorn och den simulerade patientmonitorn.

Medicin och kirurgi

Medicin och kirurgi

Medicinsk och kirurgisk omvårdnad är en unik och omfattande specialitet, som täcker en rad olika patientsituationer.

Simulatorn Nursing Anne kan hjälpa till att simulera medicinska och kirurgiska scenarion som låter studenterna öva sina färdigheter, t.ex. att ge intravenösa vätskor bilateralt, administrera läkemedel, positionera patienten och sköta patientens hygien. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också praktisera mätning och dokumentation av vitala tecken, såromläggning och postoperativ vårdhandläggning.

Mental hälsa

Mental hälsa

En omvårdnadsspecialitet med allt större efterfrågan på personal är psykologi och mental hälsa. Sjuksköterskor spelar en mycket viktig roll i den psykiatriska vårdprocessen.

Vanliga scenarion med Nursing Anne:

 • Utvärdera patienters mentala hälsobehov med tvåvägskommunikation.
 • Bedöma patientens medvetandegrad.
 • Ge patienten personligt stöd och personlig omvårdnad.
 • Ge läkemedel.
In-situ simulation training

Utöka övningsmöjligheterna med scenarion

Förprogrammerade scenarion från Laerdal och dess expertpartner

Välj bland flera scenarion skapade i samarbete med ledande globala expertpartner som AHA och NLN.

 • Plug and play-funktion – köp scenarion, kör övningssimulering
 • Öva en mängd olika kompetenser
 • Hitta scenarion för er specifika simulator och era studenters behov

Utforma egna övningsscenarion

Vi kan hjälpa er att utveckla scenarion för era behov. Ni kan också göra dem själva.

 • En del teknisk fackkunskap krävs.
 • Bygg vidare på tidigare simuleringar för att skapa den bästa utbildningen för er verksamhet och era kursdeltagare.
Läs mer

Full kontroll över era simuleringsträningar

Planera,  genomför och utvärdera 

Kör era simuleringar med SimPad PLUS eller LLEAP – enkelt och effektivt för scenariobaserad träning. 

SimPad PLUS-surfplatta: 

 • Intuitivt pekskärmsgränssnitt
 • Enkelt att komma igång
 • Stor flyttbarhet
 • Styr simulatorns vitala tecken och kroppsfunktioner
 • Optimal dataavläsning för effektiva utvärderingar

LLEAP – en enhetlig plattform för simuleringsträning 

Planera – Kör – Analysera 

Laerdal Learning Application (LLEAP) ger fullständig kontroll över er simuleringsträning. Hitta scenarion, genomför simuleringsträningen och de värdefulla utvärderingarna. 

Ta din simuleringsutbildning till en ny nivå

Simulatorn Nursing Anne kan användas som en komponent i en mer omfattande lösning för att ytterligare förbättra din utbildning i kliniska färdigheter.

Added value with the Laerdal ecosystem

At Laerdal, we believe simulation training requires more than a manikin. 

With supporting products, local product support, and hands-on training, you get cost-effective solutions and prolonged life-span of your simulation center. 

Översikt