Gå til innhold

Administrere, Vurdere & Debriefe

Simulering & Trening

For å oppnå effektiv læring må læringsmålene være klart definert og undervisningen må være målbar og ha fokus på å videreutvikle deltagerenes ferdigheter. For å få mest mulig ut av treningen kan slike styringsverktøy hjelpe deg med å administrere, vurdere og debriefe sesjonene.  

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.