Gå vidare till

Baby Umbi

Produktinformation

Reproduktion av nyfödd flicka för att träna att sätta kateter i navelsträngen.

  • Navelsträng som går att dra tillbaka för verklig kateterisering
  • Två artärer och en ven inbyggda i navelsträngen för att underlätta:
  • Låg navelartärkateter
  • Hög navelartärkateter
  • Navelvenkateter
  • Procedurer för att säkra och lägga förband kan utföras.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.