Gå vidare till

VitalsBridge

Överbryggar gapet mellan simulering och verkliga patientmonitorer.

 

 

 

 

VitalsBridge

Överbrygga gapet mellan simulering och verklig klinisk utrustning. VitalsBridges simulatorgränssnitt gör det möjligt för dig att använda din egen kliniska patientmonitor under simulatorträningen.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut