Gå vidare till

Paediatric Intubation Trainer

Övningmodell för färdigheter i PALS luftvägsbehandling

Produktinformation

Anatomiskt korrekt reproduktion av en barntorso för att träna skillnader mellan barn- och vuxenanatomi vid luftvägsbehandling.

  • Anatomiskt korrekta luftvägar gör det möjligt att mäta och föra in olika hjälpmedel.
  • Inläggning av näs och svalgtub
  • Insättning och säkring av endotrakealtub
  • Ventilation med mask och andningsballong
  • Sugning av trakea
  • Manuell simulering av halspuls
  • Bröstkorgskompressioner
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out