Gå vidare till

SimNewB

Hjälp att förbättra resultaten för nyfödda
Gå till avsnitt

Avancerad utbildning i neonatal återupplivning

SimNewB är en fristående spädbarnssimulator, utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics i syfte att hjälpa till att förbättra återupplivningen av nyfödda och uppfylla specifika utbildningsmål i riktlinjerna för neonatal återupplivning.

SimNewB är inriktad på spädbarnets första tio minuter i livet och ger realistisk övning i kritiska åtgärder som andningsstart och avancerad luftvägshantering.

Partnerskap för förbättring av neonatala vårdresultat

Neonatalsimulatorn SimNewB är utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics och ger nya möjligheter att integrera den senaste tekniken vid kurser i neontalvård.

Genom att kombinera SimNewB och utbildningsmaterial utvecklat och validerat av American Academy of Pediatrics, får kursdeltagarna möjlighet att bemästra de färdigheter som krävs för att ta hand om neonatala patienter, vilket i slutänden ger bättre behandlingsresultat.

Tillbehör för styrning och avrapportering

SimPad PLUS

Med sitt intuitiva pekskärmsgränssnitt, sin mobila design, sina lättanvända scenarion och en integrerad datalogg, kan SimPad PLUS hjälpa er att enklare nå era utbildningsmål.

Instruktörsdator med LLEAP

Programvaran LLEAP samlar all styrning av datorstyrda Laerdal-simulatorer på ett och samma ställe. Den hjälper er också att genomföra simulatorutbildning och gör det enklare att utveckla nya scenarion för att uppfylla utbildningsmål.

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och avrapportera övningssessioner med synkroniserat ljud, video och simuleringsinformation från något av Laerdals alternativ för avrapportering.

Översikt