Gå vidare till

SimView™ Mobile

SimView™ Mobile är den bärbara lösningen för ett integrerat inspelnings- och debriefingssystem. SimView™ Mobile  kan enkelt transporteras och monteras för att utföra inspelning via tre kameror, patientmonitor och ljud, som sparas för debriefing. 

Rapportering från sängkanten till vägkanten

Öka rapporteringens pedagogiska resultat genom in situ-simuleringar med synkroniserat ljud, video och information om simuleringen. SimView™ Mobile är det bärbara hjälpmedlet för ett integrerat upptagnings- och rapporteringssystem. SimView Mobile är enkelt att förflytta och installera och låter användaren spela in ljud, tre videosekvenser och en patientmonitor till en rapportfil.
  • Ta med SimView Mobile’s ryggsäck för att spela in i en mängd olika  miljöer
  • Utformad för att vara bärbar och smidig
  • Konfigurera snabbt och enkelt kamera och ljud
  • Kör LLEAP:s mjukvara från SimView Mobile för att styra simuleringarna under inspelningen
  • Dela filer med fakultet och studenter
  • Gratis programvara för att övervaka sessioner låter lärare och studenter spela upp filer och redigera/kommentera händelseloggen
  • Ladda upp filer från SimView Mobile till SimView:s server för att spara och spela upp senare
  • Rapportera på plats direkt efter att in situ-simuleringen har avslutats eller spara filen för att se den senare
  • Redigera händelseloggen med kommentarer, läkemedel, händelser, rätta/felaktiga steg
  • Spola fram och tillbaka för att markera vissa områden för granskning
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.