Przejdź do treści

Mini Anne

Zdobądź podstawowe umiejętności w zakresie RKO w zaledwie 30 minut. Ten innowacyjny, samodzielnie prowadzony program edukacyjny pozwala rodzinom, przyjaciołom i ogółowi społeczeństwa, czyli tym osobom, które prawdopodobnie nigdy nie wzięłyby udziału w tradycyjnym kursie RKO, a jednocześnie najczęściej są świadkami zatrzymania krążenia; zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie RKO lub RKO-AED w 30 minut.

Trzykrotny wzrost współczynnika przeżycia w Danii

W 2001 r. w Danii zapoczątkowano program nauki RKO. W ramach programu zainwestowano w społecznościowe inicjatywy w zakresie RKO, nowe wytyczne dotyczące resuscytacji oraz zalecenia dla dyspozytorów. Do 2014 r. współczynnik przeżycia wzrósł trzykrotnie.  3x

Zwiększenie liczby osób postronnych podejmujących resuscytację

3x

Zwiększenie liczby osób, które żyją w chwili dotarcia do szpitala

3x

Zwiększenie liczby pacjentów, którzy nadal żyli po 30 dniach

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.