Gå til innhold

Symbio Rhythm Simulator

En brukervennlig rytmesimulator mer 12 avledninger for bruk med Heartstart 4000. Den er utviklet for å dekke dine behov både når det gjelder trening og utstyrstesting.

Produktinformasjon

En brukervennlig rytmesimulator mer 12 avledninger for bruk med Heartstart 4000. Den er utviklet for å dekke dine behov både når det gjelder trening og utstyrstesting.

  • 19 voksne hjerterytmer
  • Lagring under ekstern pace-making
  • Visuell indikator for enerinivå over 150J
  • Defibriller til venterytme
  • 10 snaps for true 12-lead analysis and interpretation
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.