Gå til innhold

Vær forberedt på det uventede

SimMan 3G Trauma

Robust og pålitelig, SimMan 3G Trauma er spesifikt designet for å oppfylle militære behov for en mobil simuleringsløsning som kan tilpasse seg unike læringsmiljøer og oppfylle alle læringsmål. 

Designet for nødtjenester

SimMan 3G Trauma er spesifikt designet for militære og sivile nødtjenester for å simulere behandlingen av en traumepasient. SimMan 3G er godt egnet for trening i:

 • Hurtig vurdering av en traumesituasjon
 • Blødningskontroll
 • Luftveisadministrasjon

Den holdbare designen, sammen med spesielt valgte funksjoner, som amputerte lemmer og intraosseøs infusjon for tilgang i sternum, gjør det mulig for brukere å fordype seg selv i de simulerte scenariene.

Tåler bruk i ekte situasjoner

Vær klar når du må være det

Bygget for tøffe forhold på slagmarken, SimMan 3G Trauma vil ikke skuffe deg når du trenger at den skal prestere. 

Gjennom vår omfattende portefølje på tekniske og opplæringstjenester kan vi passe på at simulatoren alltid er oppdatert og klar for scenarietrening. 

SimMan 3G Trauma er spesifikt designet for å oppfylle militære behov for en mobil simuleringsløsning som kan tilpasse seg unike læringsmiljøer og oppfylle alle utdanningsmål.

Den er robust og pålitelig og kan gjøre ulike og allsidige pasientscenarier lettere - fra et nødstilfelle på et fjernt sted, til en krigsherjet slagmark, til en travel sykehusenhet.

Spesifikasjon

Luftveisferdigheter/funksjoner:

 • Kontrollerbar åpen/lukket luftvei; styres manuelt eller automatisk
 • Hodebøy/Hakeløft
 • Kjeveløft med bevegelig kjeve
 • Sug (oralt og nasofaryngealt)
 • Ventilasjon med oksygenmaske
 • Orotrakeal intubasjon
 • Nasotrakeal intubasjon
 • Intubasjon i høyre hovedbronkie
 • Kombitube, Larynxmaske (LMA) og andre luftveishjelpemidler
 • Retrograd intubasjon
 • Fiberoptisk intubasjon
 • Transtrakeal jetventilasjon
 • Koniotomi med kanyle
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabel lungemotstand – fire innstillinger
 • Variabel luftveismotstand – fire innstillinger
 • Oppblåst mage

Luftveiskomplikasjoner:

 • Finner korrekt hodeplassering
 • Umulig å intubere/ umulig å ventilere
 • Umulig å ventilere/ umulig å intubere
 • Tungeødem
 • Faryngal oppsvulming
 • Laryngospasmer
 • Redusert bevegelighet i hals/ryggrad
 • Trismus

Åndedrettsfunksjoner:

 • Simulert spontant åndedrett
 • Tosidig og ensidig heving og senking av bryst
 • CO2- utånding
 • EtCO2 verdi og respirasjonskurve
 • Normale og unormale pustelyder
  • 5 auskultasjonssteder foran
  • 6 auskultasjonssteder bak
 • Oksygenmetning og bølgeformsdisplay

Åndedrettskomplikasjoner:

 • Cyanose
 • Tosidig thoracentesis (pleuratapping?) med kanyle
 • Tosidig og ensidig heving og senking av bryst.
 • Tosidig, ensidig og lungerelaterte pustelyder
 • Tosidig toraksdreninnsetting

Hjerterelaterte funksjoner:

 • Omfattende EKG- bibliotek
 • Hjertelyder – fire områder bak på ryggen
 • Simulert overvåking av EKG- rytme (fire ledninger)
 • EKG overvåking – tre og fem ledninger
 • Visning av 12 EKG- avledninger
 • Defibrillering og kardioversjon
 • Pacing

Blodomløpsfunksjoner:

 • Blodtrykk måles manuelt ved auskultasjon etter Korotkoff-lyder
 • EKG-synkronisering av puls i hals-, lår-, arm-, hånd-, fot og leggarterier
 • Pulsstyrkevariasjon i samsvar med blodtrykk
 • Pulspalpasjon registreres og loggføres

Vaskulær tilgang:

 • IV-arm – høyre arm
 • Intraossøs tilgang (tibia og sternum)

HLR:

 • I samsvar med retningslinjene anno 2015
 • Artifacts – HLR- kompresjoner genererer merkbar puls, blodtrykksbølgeform og EKG-informasjon
 • Realistisk kompresjonsdybde og resistanse
 • Markering av kompresjonsdybde og frekvens
 • Markering av trykk
 • Sanntidstilbakemelding om kvalitet på HLR- behandling

Øyne:

 • Blunkende øyne – tregt, normalt, raskt og blinkende
 • Åpne, lukkede og delvis åpne øyne
 • Pupillfunksjoner:
   • 5 auskultasjonssteder foran
   • Normal og nedsatt responstid

Andre funksjoner:

 • Blødningsfunksjoner:
  • Simulerte blødninger ved flere skadesteder
  • Arterielle og venøse blødninger
  • Vitale tegn reagerer automatisk på blodmangel og behandling
  • Fungerer med flere sårmoduler og sårsminkesett
 • Regulerbar urinmengde.
 • Innføring av Foley-kateter
 • Sekreter:
  • Øyne, ører, nese, munn
  • Blod, Slim, Cerebrospinalvæske, osv
 • Oversvette
 • Lyder fra tarmer fra fire kvadranter
 • Pasientstemme:
  • Forhåndsinnspilte lyder
  • Egendefinerte lyder
  • Instruktøren kan simulere pasientens stemme trådløst
 • Instruktørkommunikasjon:
  • Instruktører kommuniserer med hverandre med integrert VoIP-telefoni
 • Voice Over Internet Protocol (VOIP)
 • Right leg IM skin

Amputasjon:

 • Amputert venstrearm
 • Amputert venstreben
 • IM-hud på høyre ben
 • Amputert høyrearm
 • Amputert hud på høyre legg

Systemfunksjoner:

 • Fjernstyre simulatoren ved hjelp av en trådløs, slitesterk tavle-PC
 • Betjene flere dukker gjennom ett grensesnitt
 • Styre simuleringer fra hvor som helst på nettverket
 • Mulighet for å styre/observere en enkeltsimulering gjennom flere grensesnitt
 • Instruktørmodus:
  • Presis kontroll når det haster
  • Utforme og programmere egendefinerte scenarier
  • Skape egendefinerte hendelser
  • Kjøre forhåndsprogrammerte scenarier
 • Automodus:
  • Fysiologiske og farmakologiske modeller kjører forhåndsprogrammerte simuleringer
  • Styre vanskelighetsgrad og hastighet med en unik, enkel glidebryter
 • Simuleringskontroller:
  • Spoling fremover og bakover, pause, lagring og gjenoppretting
 • Profilredigeringsverktøy
 • Skjerm for fremtidige prognoser og pasientresultat
 • Integrert videoevaluering
 • Datalogg
 • Instruktørkommentarer

Pasient monitor:

 • Trådløs
 • Lett å konfigurere
 • Inkluderer:
  • 2-leds EKG
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Anestesitilførsel
  • pH
  • PTC
  • ICP
  • Hjerterytmeinformasjon
  • Temperatur (kjerne- og perifertemperatur)
  • Flere parameter kan legges til og programmers
 • Røntgenvisning
 • Visning av 12 EKG-avledninger
 • Egendefinert bildevisning
 • Egendefinert videoavspilling

Sertifikasjoner:

 • UL
 • CE
 • FCC
 • CSA
 • HMR
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging