Gå til innhold

SimMan 3G Trauma

Akuttmedisin & Traume

SimMan 3G Trauma er designet for trening av militært og sivilt akuttmedisinsk personell i traume situasjoner.

Med denne simulatoren får du mulighet til å utføre opplæring basert på simuleringsøvelser i ethvert miljø. Enten det er i klasserommet eller på slagmarken.

En treningsløsning for militært og sivilt akuttmedisinsk personell

SimMan 3G er en skreddersydd pasienttraumesimulator til bruk av spesialister, spesielt utviklet for militære og sivile nødtjenester.

SimMan 3G Trauma er godt egnet for å trene på de raske vurderinger som må gjøres i traumesituasjoner. Den simulerer også nødvendige tiltak som for eksempel blødningskontroll og luftveishåndtering.

Slitesterk for bruk i realistiske situasjoner

SimMan 3G Trauma innehar noen essensielle funksjoner, som amputerte lemmer og sternal IO-tilgang for å kunne gi optimal trening av traumesituasjoner.

Disse produktegenskapene, sammen med en Rugged PC, den trådløse konfigurasjonen og en slitesterk oppbevaringsbag gjør SimMan3G Trauma til et godt akuttmedisinsk valg uansett miljø – enten øvelsen skal foregå på et sykehus, i en ambulanse eller for militære i felten.

Operer ved bruk av LLEAP

LLEAP operativ programvare gjør simuleringstreningen enkel og effektiv, både underveis i treningssesjonen og når det gjelder håndtering og utvikling av scenarier.

Fordi du med LLEAP kan bruke de samme pasientscenariene på alle Laerdals pasientsimulatorer, trenger du mindre forberedelsetid og du får mer tid til å undervise.

Finn ut mer 

Bruk SimCenter for å forbedre simuleringstreningen

Egendefinerte scenarier og instruktørkontroll i sanntid gjør at scenariene kan tilpasses og utvikles i overensstemmelse med dine spesifikke læringsmål.

SimCenter gir enkel tilgang til et validert innhold fra simuleringseksperter over hele verden, slik at du kan dra nytte av erfaringene deres og få mest mulig ut av hver læringssesjon.

Finn et bredt spekter av scenarier på www.mysimcenter.com.

SimMan 3G Trauma er designet for trening av militæret og sivilt akuttmedisinsk personell i traume situasjoner. Med denne simulatoren får du mulighet til å utføre opplæring basert på simulerings øvelser i ethvert miljø. Enten det er i klasserommet eller på slagmarken.

Spesifikasjon

Luftveisferdigheter/funksjoner:

 • Kontrollerbar åpen/lukket luftvei; styres manuelt eller automatisk
 • Hodebøy/Hakeløft
 • Kjeveløft med bevegelig kjeve
 • Sug (oralt og nasofaryngealt)
 • Ventilasjon med oksygenmaske
 • Orotrakeal intubasjon
 • Nasotrakeal intubasjon
 • Intubasjon i høyre hovedbronkie
 • Kombitube, Larynxmaske (LMA) og andre luftveishjelpemidler
 • Retrograd intubasjon
 • Fiberoptisk intubasjon
 • Transtrakeal jetventilasjon
 • Koniotomi med kanyle
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabel lungemotstand – fire innstillinger
 • Variabel luftveismotstand – fire innstillinger
 • Oppblåst mage

Luftveiskomplikasjoner:

 • Finner korrekt hodeplassering
 • Umulig å intubere/ umulig å ventilere
 • Umulig å ventilere/ umulig å intubere
 • Tungeødem
 • Faryngal oppsvulming
 • Laryngospasmer
 • Redusert bevegelighet i hals/ryggrad
 • Trismus

Åndedrettsfunksjoner:

 • Simulert spontant åndedrett
 • Tosidig og ensidig heving og senking av bryst
 • CO2- utånding
 • EtCO2 verdi og respirasjonskurve
 • Normale og unormale pustelyder
  • 5 auskultasjonssteder foran
  • 6 auskultasjonssteder bak
 • Oksygenmetning og bølgeformsdisplay

Åndedrettskomplikasjoner:

 • Cyanose
 • Tosidig thoracentesis (pleuratapping?) med kanyle
 • Tosidig og ensidig heving og senking av bryst.
 • Tosidig, ensidig og lungerelaterte pustelyder
 • Tosidig toraksdreninnsetting

Hjerterelaterte funksjoner:

 • Omfattende EKG- bibliotek
 • Hjertelyder – fire områder bak på ryggen
 • Simulert overvåking av EKG- rytme (fire ledninger)
 • EKG overvåking – tre og fem ledninger
 • Visning av 12 EKG- avledninger
 • Defibrillering og kardioversjon
 • Pacing

Blodomløpsfunksjoner:

 • Blodtrykk måles manuelt ved auskultasjon etter Korotkoff-lyder
 • EKG-synkronisering av puls i hals-, lår-, arm-, hånd-, fot og leggarterier
 • Pulsstyrkevariasjon i samsvar med blodtrykk
 • Pulspalpasjon registreres og loggføres

Vaskulær tilgang:

 • IV-arm – høyre arm
 • Intraossøs tilgang (tibia og sternum)

HLR:

 • I samsvar med retningslinjene anno 2015
 • Artifacts – HLR- kompresjoner genererer merkbar puls, blodtrykksbølgeform og EKG-informasjon
 • Realistisk kompresjonsdybde og resistanse
 • Markering av kompresjonsdybde og frekvens
 • Markering av trykk
 • Sanntidstilbakemelding om kvalitet på HLR- behandling

Øyne:

 • Blunkende øyne – tregt, normalt, raskt og blinkende
 • Åpne, lukkede og delvis åpne øyne
 • Pupillfunksjoner:
   • 5 auskultasjonssteder foran
   • Normal og nedsatt responstid

Andre funksjoner:

 • Blødningsfunksjoner:
  • Simulerte blødninger ved flere skadesteder
  • Arterielle og venøse blødninger
  • Vitale tegn reagerer automatisk på blodmangel og behandling
  • Fungerer med flere sårmoduler og sårsminkesett
 • Regulerbar urinmengde.
 • Innføring av Foley-kateter
 • Sekreter:
  • Øyne, ører, nese, munn
  • Blod, Slim, Cerebrospinalvæske, osv
 • Oversvette
 • Lyder fra tarmer fra fire kvadranter
 • Pasientstemme:
  • Forhåndsinnspilte lyder
  • Egendefinerte lyder
  • Instruktøren kan simulere pasientens stemme trådløst
 • Instruktørkommunikasjon:
  • Instruktører kommuniserer med hverandre med integrert VoIP-telefoni
 • Voice Over Internet Protocol (VOIP)
 • Right leg IM skin

Amputasjon:

 • Amputert venstrearm
 • Amputert venstreben
 • IM-hud på høyre ben
 • Amputert høyrearm
 • Amputert hud på høyre legg

Systemfunksjoner:

 • Fjernstyre simulatoren ved hjelp av en trådløs, slitesterk tavle-PC
 • Betjene flere dukker gjennom ett grensesnitt
 • Styre simuleringer fra hvor som helst på nettverket
 • Mulighet for å styre/observere en enkeltsimulering gjennom flere grensesnitt
 • Instruktørmodus:
  • Presis kontroll når det haster
  • Utforme og programmere egendefinerte scenarier
  • Skape egendefinerte hendelser
  • Kjøre forhåndsprogrammerte scenarier
 • Automodus:
  • Fysiologiske og farmakologiske modeller kjører forhåndsprogrammerte simuleringer
  • Styre vanskelighetsgrad og hastighet med en unik, enkel glidebryter
 • Simuleringskontroller:
  • Spoling fremover og bakover, pause, lagring og gjenoppretting
 • Profilredigeringsverktøy
 • Skjerm for fremtidige prognoser og pasientresultat
 • Integrert videoevaluering
 • Datalogg
 • Instruktørkommentarer

Pasient monitor:

 • Trådløs
 • Lett å konfigurere
 • Inkluderer:
  • 2-leds EKG
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Anestesitilførsel
  • pH
  • PTC
  • ICP
  • Hjerterytmeinformasjon
  • Temperatur (kjerne- og perifertemperatur)
  • Flere parameter kan legges til og programmers
 • Røntgenvisning
 • Visning av 12 EKG-avledninger
 • Egendefinert bildevisning
 • Egendefinert videoavspilling

Sertifikasjoner:

 • UL
 • CE
 • FCC
 • CSA
 • HMR
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.