Gå til innhold

5 feil nyutdannede sykepleiere ofte gjør

5 feil nyutdannede sykepleiere ofte gjør

1

Medisineringsfeil

Medisineringsfeil forårsaker minst ett dødsfall hver dag, og skader ca. 1,3 millioner mennesker hvert år i USA. Medisineringsfeil kan skyldes dårlig kommunikasjon, mistolket håndskrift, at man tar feil av legemiddelets navn, doseringsfeil, forvirring rundt merking og emballasje eller mangel på forståelse av bruksanvisningen for et legemiddel. 

2

Infeksjonsproblemer

Sykehusinfeksjoner fører hver år til 99 000 dødsfall, bare på amerikanske sykehus. Foruten den menneskelig lidelsen er sykehusfremkalte infeksjoner også estimert til å gi 45 mrd USD i unødvendige kostnader, i tillegg til de årlige sykehuskostnadene.

3

Kartleggingsfeil

Kartlegging inkluderer vurdering, intervensjon og pasientrespons. Nøyaktig dokumentasjon av kartleggingen er avgjørende for å opprettholde pasientsikkerheten. Unøyaktigheter eller utelatelser kan føre til uønskede hendelser. 

4

Kommunikasjonsfeil

Det er vesentlig at nyutdannede sykepleiere innehar tilstrekkelig informasjon før de tar avgjørelser om å eskalere saker. Kommunikasjonssvikt er ofte oppgitt som årsak til medisinske feil.

5

Fallulykker

Fallulykker skyldes noen ganger medisinske feil. En måte å redusere fallulykker på er å forebygge at de skjer i utgangspunktet, ved å forstå årsakene om omstendighetene for tidligere ulykker, identifisere og vurdere sårbare pasienter, og implementere en rekke tiltak. Hvis det skjer en ulykke, er det avgjørende å redusere omfanget ved å behandle en eventuell skade umiddelbart og effektivt. Det er også viktig å lære fra ulike hendelser ved å kontinuerlig gjennomgå lokale risikostyringssystemer for å forstå hvor, når og hvorfor pasienter er mest utsatt for risikoer.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out