Gå vidare till

ShockLink

Med ShockLink är det möjligt att ansluta en skarp hjärtstartare till en träningsdocka, och på så sätt åstadkomma en mer realistisk träningssituation vid HLR-träning med hjärtstartare.

Anslut ShockLink till träningselektroder och en standardhjärtstartare för att börja utbildningen. Den elektriska chocken från en hjärtstartare kommer att avaktiveras i ShockLink-kabeln.

Denna lösning innebär att du kan utbilda med hjälp av de flesta träningsdockor, vilket eliminerar behovet av speciella träningsdockor med bröststift eller en laddbox för att avleda elstöten.

Gå till avsnitt

Översikt

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv defibrilleringsträning

ShockLink kan ansluta de vanligaste modellerna av hjärtstartare till majoriteten av befintliga HLR-träningsdockor eller simulatorer, vilket ger mångsidiga förutsättningar för realistisk och standardiserad utbildning.

Under ett scenario kan olika grupper träna tillsammans eftersom man enkelt kan växla mellan olika hjärtstartare.

Med ShockLink är det inte längre nödvändigt att köpa en särskild träningsdocka för er AED eller en ny HLR-träningsdocka, vilket minskar kostnaden för att ge utbildning och träning med skarp defibrillator.

ShockLink kan för närvarande ansluta till följande defibrillatorer: ShockLink kan för närvarande ansluta till följande defibrillatorer:

Träna på samma sätt som kliniska behandlingar utförs

Träna med realistiska träningselektroder (inte nitar) med alla viktiga inlärningsmål från HLR-utbildningen med hjärtstartare. Den till ShockLink hörande fjärrkontrollen, eller en SimPad SkillReporter, kan användas för att ändra hjärtrytmen i ett simulerat scenario.

Träning och hjärtrytmer kontrollerade via en av följande metoder
SimPad PLUS med SkillReporter ger trådlös kontroll över upp till 6 dockor på samma gång. En instruktör kan omedelbart... SimPad PLUS med SkillReporter ger trådlös kontroll över upp till 6 dockor på samma gång. En instruktör kan omedelbart identifiera och hjälpa en elev som har behov av att förbättra sin teknik i HLR. Detta gör att utbildningen blir av...

ShockLink Remote

ShockLink Remote

   

ShockLink App

Laerdal LINK Technology integreras med AED-träningslösningen för att detektera kuddplacering och inaktivitetstid... Laerdal LINK Technology integreras med AED-träningslösningen för att detektera kuddplacering och inaktivitetstid (inga händer). Händelser skickas till SimPad PLUS med SkillReporter tidslinje för effektiv återkoppling i realtid och...

ShockLink erbjuder en komplett lösning för Chain of Survival, första hjälpen vid hjärtstopp.

Tidig defibrillering inom de första 5 minuterna är ett av de viktigaste momenten i Chain of Survival. Med enklare och mer ändamålsenliga träningslösningar kan fler lekmän utbildas och certifieras för kompetens i första hjälpen vid en nödsituation.

Svensk forskning har visat att ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus har samband med bättre utbildning i alla moment i Chain of Survival (European Heart Journal, september 2014). ShockLink kan bidra till att underlätta sådan utbildning.

Ta reda på om ShockLink kan vara till hjälp för dig.Se våra AED Utbildningslösningar >