Gå vidare till

Cricoid Stick Trainer

Realistisk simulering av nål- och kirurgisk cricothyreotomi

Produktinformation

Nål- och kirurgisk cricothyreotomi-kunskaper kan tränas med denna modell som har möjlighet att alternera mjuka och hårda vävnadsstrukturer i luftstrupen

  • Anatomiskt korrekt modell med riktmärken för träning
  • Möjlighet att ändra struphuvudet för realistisk simulering av nål och kirurgisk cricothyreotomi
  • Löstagbar halshud med självreparerande minne som tillåter att man kan repetera övningarna
  • Monterad på ett stöd
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.