Gå vidare till

Resusci Baby QCPR

Mått som ger förbättring

Resusci Baby QCPR-dockan och dess återkopplingsteknik gör det möjligt för vårdpersonal att öva på att ge HLR av hög kvalitet till spädbarn, i enlighet med de senaste riktlinjerna.

Mer effektiv HLR-träning

QCPR-teknik används för att både instruktörer och deltagare mer effektivt ska kunna övervaka och granska HLR-prestationen, vilket ökar effektiviteten och höjer värdet på träningstiden.
 
Det blir därmed möjligt att
 • anordna övningar för enskilda individer och arbetslag med hög arbetsbelastning på ett mer effektivt sätt
 • förlägga övningarna till valfri miljö
 • utvärdera prestationsresultat för flera personer i realtid
 • göra avrapportering i grupp och samtidigt bedöma individuella prestationer.

Träning av HLR av hög kvalitet på spädbarn

Resusci Baby QCPR tillhandahåller realtidsinformation och detaljerade sammanfattningar vid användning tillsammans med återkopplingsenheter. Detaljerade återkopplings- och avrapporteringsfunktioner gör att deltagarna kan utveckla och förbättra sina HLR-prestationer bättre än någonsin tidigare.

Realistisk anatomi säkerställer att deltagarna korrekt utför huvudlutning och haklyft, ser bröstkorgen höja sig samt får uppleva lämpligt bröstkorgsmotstånd. En sensor indikerar korrekt handposition.

Ventileringssystemet ger realistisk brösthöjning vid såväl andningsballongmask (BVM) som mun-mot-mun-andning (MTM) och stöder inlärningen av korrekt ventileringsteknik genom att mäta volym och takt.

Resusci Baby QCPR uppfyller alla riktlinjer.

Kompatibla återkopplingsenheter

SimPad PLUS med SkillReporter ger trådlös kontroll över upp till 6 dockor på samma gång. En instruktör kan omedelbart... SimPad PLUS med SkillReporter ger trådlös kontroll över upp till 6 dockor på samma gång. En instruktör kan omedelbart identifiera och hjälpa en elev som har behov av att förbättra sin teknik i HLR. Detta gör att utbildningen blir av...
Nya SkillGuide för QCPR-dockorna ökar möjligheten att mäta, följa upp och förbättra... Nya SkillGuide för QCPR-dockorna ökar möjligheten att mäta, följa upp och förbättra HLR-kunskaperna. Liten, portabel och lätt samt kompatibel med Resusci Anne med QCPR och Resusci Baby med QCPR....

SkillGuide

Resusci Baby QCPR lägger ribban högt för träning av HLR av hög kvalitet på spädbarn. När den används tillsammans med återkopplingsteknik får deltagarna återkoppling på sin prestation, med mått som kan följas upp och förbättras över tid.

Specifikation

Luftvägsfunktioner

 • Luftvägsblockering (huvudlutning/haklyft, käklyft)
 • Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen

Avrapportering

 • Avrapportering genom registrerade händelser
 • Snabbgenomgång av HLR-prestation

Blodtryck/puls

 • Brachialispuls (pulsblåsa)

HLR

 • Mun-mot-mun-andning
 • Ventilering med ansiktsskydd
 • Ventilering med Pocket Mask
 • Ventilering med andningsballongmask (BVM)

QCPR-återkoppling

Följande funktioner är tillgängliga med återkopplingsenheter som SimPad PLUS med SkillReporter eller SkillGuide:

 • Ventileringsregistrering och -återkoppling
 • Bröstkompressioner
 • Kompressionsregistrering och återkoppling
 • Detaljerad HLR-utvärdering (inte tillgänglig för SkillGuide)
 • Kompressionsräknare (inte tillgänglig för SkillGuide)
 • Återkoppling vid fullständigt kompressionsavslut
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.