Gå vidare till

SimMom

Säkrare förlossningar för mödrar och nyfödda

Att lära sig att fatta snabba beslut under en förlossning kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Öva på de lågfrekventa högriskhändelserna

SimMom tillhandahåller en lösning för studenter och vårdpersonal att öva och förbereda sig på kritiska händelser så att fler liv kan räddas.

SimMom kan nu utrustas med en icke-gravid bukhud för att utvidga omfattningen av simuleringsträningen. Det går också att simulera patientfall i tidig graviditet samt utvidga användningen av SimMom till en icke-gravid kvinnlig patientsimulator.

SimMom sätter fokus på samtliga stadier av förlossningsarbetet, från förarbete till efterbörd.

SimMom finns att få med både manuell och, som tillval, automatisk förlossningsmodul som möjliggör konsekvent träning och kompetensutveckling.

Utvidga simuleringarna med alternativ för platt buk och ultraljudslösningen Laerdal SonoSim för diagnostisk träning. Tack vare mångsidigheten får deltagarna möjlighet att öva såväl enkla fall inom allmän kvinnosjukvård som komplexa förlossningsscenarion. SimMom ger möjlighet till förbättrad övning på plats med tvärprofessionella arbetslag, från akuten till operationssalen.

Minska antalet komplikationer och förbättra patientresultaten

SimMom är vår mest avancerade simulator för värk- och förlossningsarbete hittills. Den är enkel att använda och kan anpassas efter gruppens eller de enskilda deltagarnas behov på såväl grundläggande som avancerad nivå.

Instruktören kan fritt röra sig i rummet och såväl bedöma som styra övningssessionen via en trådlös anslutning. Detta gör SimMom idealisk för träning in situ, vilket har visat sig ha ett positivt samband med förbättrad lagprestation och minskad risk för patienten.

Använd SimMom

 • för övning i prenatal till postnatal vård
 • som hybridtränare eller helkroppssimulator
 • med eller utan den valfria modulen för automatisk förlossning.

Ultraljudslösning för SimMom

En valfri ultraljudslösning har lagts in i såväl den gravida som icke-gravida bukhuden, för att hjälpa till att förbättra övningen i sängnära diagnostik och visuell bedömning av hälsan hos foster och moder.

Vill du lägga till automatisk förlossning i ditt övningsprogram?

Den valfria modulen för automatisk förlossning kan användas tillsammans med både nya och befintliga SimMom-simulatorer, i syfte att köra både automatiska och manuella förlossningsscenarier vid övning.

Den automatiska modulen standardiserar varje träningssession vilket ger instruktörer möjlighet att koncentrera sig på att utvärdera deltagarna.

Vilka scenarier kan du köra med SimMom?Anpassningsbara scenarier och realtidsstyrning för instruktörer gör det möjligt att anpassa och utveckla scenarier speciellt för dina egna kursändamål.

Förprogrammerade scenarier har utvecklats särskilt för SimMom, i samarbete med PROMPT och NLN, och omfattar bland annat normala och assisterade vaginala förlossningar, vaginal förlossning med skulderdystoci samt sätesbjudning.

HealthCare Simulation i South Carolina och dr Carol Simmons har utvecklat en rad scenarier för den automatiska förlossningsmodulen:

Styrning via LLEAP

LLEAP-driftsmjukvaran gör det lätt och effektivt att simuleringsträna, både på språng i manuellt läge och att köra förprogrammerade scenarier i automatläge.

Eftersom du kan använda samma patientfallsscenarier på alla Laerdals patientsimulatorer med LLEAP, tar de mindre tid att förbereda och ger dig mer tid att undervisa.

Utvecklad i samarbete med Limbs & Things

Tack vare kombinationen av specialiserade kunskaper, inhämtade från de framgångsrika vårdsimuleringsprodukterna Prompt Birthing Simulator och ALS Simulator, anser vi att SimMom är det bästa som marknaden har att erbjuda.

Laerdal har givit SimMom ett helkroppssimuleringssystem som är enkelt att använda, medan Limbs & Things har bidragit genom att skänka produkten en hög grad av realism, både i form av anatomi och obstetrisk erfarenhet.


SimMom är en avancerad förlossningssimulator av helkroppsstorlek med korrekt anatomi och funktion samt lägen för både manuell och automatisk förlossning, avsedd att användas vid obstetriska övningar i förlossningshandläggning för flera personalkategorier.

Realistiska förlossningsmoduler

Livmoderhals: robust livmoderhals av silikon som kan vidgas från 4 cm till 10 cm. Livmoderhalsmodulen används tillsammans med Birthing Baby vid förlossningsövningar.

Fostersäck: Birthing Baby kan användas tillsammans med en fostersäck för att öka realismen och simulera hur hinnorna brister under förlossningen.

Postpartummoduler

Postpartumblödning (PPH): atonisk livmoder kan upptäckas och hanteras. Trycksatta flödesbehållare gör det möjligt att använda simulerade vätskor som blod och urin vid PPH-simulering. Livmodern kan också förses med en moderkaka med löstagbar kvarhållen lob som kan tas bort manuellt.

Livmoderinversion: livmodern inverterar vid ryck i navelsträngen . Modulen låter deltagarna öva på att känna igen inversion samt utföra manuell återplacering.

Specifikation

Deliveries & drills

 • Normal delivery
 • Breech presentation
 • Assisted deliveries
  • Forceps
  • Vacuum
 • Shoulder dystocia
 • Cord prolapse
 • Eclampsia & pre-eclampsia
 • Maternal collapse
 • Post Partum Hemorrhage
 • Sepsis
 • Uterine inversion
 • Ruptured uterus

Pelvic components

 • Atonic uterus modules (for PPH, uterine inversion and retained placenta)
 • Fluids (e.g. blood, stained amniotic fluid and urine)
 • Urine catheterisation/ instillation

Movement

 • Seizure
 • Able to position on all fours:
  • Realistic rotation of the shoulder and hip joints
  • Legs bend at the knees
  • Arms bend at the elbow
 • Other positions:
  • Supine
  • Semi-recumbent
  • Left lateral
  • Legs in stirrups
  • McRoberts position

Breathing features

 • Simulated spontaneous breathing
 • Variable respiratory rates
 • Bilateral and unilateral chest rise and fall
 • Normal and abnormal breath sounds
  • 4 anterior auscultation sites
  • Bilateral midaxillary sites

Airway features

 • Tongue oedema
 • Right lung, left lung and both lung blockage
 • Head tilt/Chin lift
 • Jaw thrust
 • Suctioning techniques (oral and nasopharyngeal)
 • Bag-Valve-Mask ventilation
 • Oropharyngeal and nasopharyngeal intubation
 • Combitube, LMA and other airway device placement
 • Endotracheal intubation (ET)
 • Retrograde intubation
 • Nasal and oral fiberoptic intubation
 • Trans-tracheal jet ventilation
 • Right mainstem intubation
 • Surgical and needle cricothyrotomy
 • Chest tube insertion

Cardiac features

 • Extensive ECG library
 • Heart sounds synchronised with ECG
 • ECG rhythm monitoring
 • 12 lead ECG display
 • Defibrillation and cardioversion
 • Pacing

Other features

 • Bowel sounds and foetal heart rate (not at the same time)
 • Interchangeable pupils (normal, blown and constricted)
 • Patient Voice
  • Pre-recorded sounds
  • Custom sounds
  • Instructor can simulate patient’s voice wirelessly

Circulation features

 • BP measured manually by auscultation of Korotkoff sounds
 • Bilateral carotid and brachial pulse, radial (right side only pulses synchronised with ECG
 • Pulse strength variable with BP
 • Pulse palpation is detected and logged

Vascular access

 • Pre-ported IV access (both arms)
 • Subcutaneous and intramuscular injection sites

Chest Compressions

 • CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure wave form, and ECG artifacts
 • Detection and logging of a series of compressions

Optional features

 • Automatic delivery
  • Normal delivery (OP, OA)
  • Breech
  • Shoulder dystocia
  • Instrumental delivery

Patient monitor

 • Highly configurable
 • X-Ray display
 • Debriefing
 • Touch screen
 • Mother's vital signs and EFM
 • Oxygen saturation and waveform

patientMonitor

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.