Gå vidare till

In-Service Home Care träningssimulator

Utformad för övning av olika gastrointestinala vårdmoment med urologisk eller rektal åtkomst.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut