Przejdź do treści

SimManager

SimManager

Optymalizacja doświadczenia edukacyjnego

SimManager to pakiet narzędzi online, który pozwala w pełni zmaksymalizować informacje zgromadzone dzięki symulacyjnemu programowi edukacyjnemu. SimManager, wykraczający daleko poza zarządzanie zasobami i archiwizowanie informacji, bada wyniki, wyszukuje informacje i zarządza nimi, kategoryzuje badania i oferuje wiele innych korzyści. SimManager to członek Twojego zespołu, dbający o maksymalne wykorzystanie każdego najdrobniejszego elementu dostępnych danych. Pracuj ze zintegrowanym rozwiązaniem oferowanym za pośrednictwem platformy SimManager, a zyskasz:

  • Szybsze doświadczenie edukacyjne dla każdego uczestnika szkolenia
  • Pełne zrozumienie jakości pracy uczestników szkolenia
  • Dobrze zorganizowany proces planowania i przygotowania
  • Optymalne śledzenie zasobów i wykorzystanie ich

Odnieść sukces

Narzędzia, dzięki którym symulacja stanie się sukcesem i pomoże ratować życie

Istnieje wiele różnych miar sukcesu… W końcu chodzi o wprowadzenie dobrych zmian w życiach ludzi, na których wpływa Twoja organizacja.

Aplikacja SimManager pozwoli skutecznie skonsolidować, planować i dzielić wszelkie zasoby symulacyjne i edukacyjne oraz zarządzać nimi dzięki jednej platformie łączącej.

Ważąc odpowiednio wszystkie informacje zgromadzone w SimManager, można szybciej dostosować edukację i trening tak, aby spełnić konkretne potrzeby szkoleniowe organizacji lub oddziału, co przyspieszy ścieżkę do sukcesu.