Przejdź do treści

Możliwość treningu w ramach całej drogi, którą pokonuje pacjent

SimMan Vascular

SimMan Vascular to pierwszy symulator medyczny umożliwiający opiekę od samego początku do końca w przypadku udaru, zawału serca i ostrego urazu, stworzony tak, aby można było objąć treningiem całą drogę, którą pokonuje pacjent.

Oszczędność czasu – ratowanie życia

U niektórych pacjentów najbardziej krytycznym czynnikiem jest czas. Dotyczy to nie tylko przeżycia, ale także czasu hospitalizacji, czasu rekonwalescencji i długotrwałego stanu zdrowia.

Z symulatorem SimMan Vascular możliwe jest szkolenie od wypadku w domu, w karetce i na oddziale ratunkowym, po pracownię cewnikowania, aby pomóc usprawnić protokoły i poprawić wyniki pacjentów.

Symulator do ostrych zdarzeń wewnątrznaczyniowych umożliwiający poprawę jakości

Badania przeprowadzone we współpracy z firmą Laerdal Medical pokazały, że skrócenie czasu „od drzwi do igły” (door-to-needle) o 15 minut może skrócić okres rekonwalescencji nawet o miesiąc. Okazuje się, że szpitale, które skupiają się na poprawie jakości, uzyskują zarówno lepsze wyniki pacjentów, jak i wyniki biznesowe.

Symulator SimMan Vascular został stworzony, aby pomóc lekarzom diagnozować i leczyć symulator pacjenta w zakresie całej jego drogi, wykorzystując ten sam sprzęt i techniki, jakie stosują w codziennej pracy. W pracowni cewnikowania lekarze mogą stosować narzędzia wewnątrznaczyniowe, w tym cewniki i prowadniki. Dostarczane są też osobne sterowniki do napełniania balonów i wstrzykiwania środków kontrastowych.

W pełni bezprzewodowy, autonomiczny, solidny i niezawodny symulator SimMan Vascular umożliwia przeprowadzenie wszechstronnego szkolenia w placówce zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne, w dowolnym miejscu. A wszystkie jego aspekty można kontrolować za pomocą oprogramowania symulacyjnego firmy Laerdal – LLEAP.

SimMan Vascular jest zbudowany na zaufanej platformie SimMan 3G z wbudowaną technologią wewnątrznaczyniową Mentice VIST, aby zwiększyć potencjał kursów treningowych dla specjalistów naczyniowych, zespołów pracowni cewnikowania oraz osób zapewniających opiekę przedszpitalną.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.