Przejdź do treści

Benefits a Thomas Select Tube Holder provides

Zalety uchwytów Thomas Select Tube Holder

Większy otwór

Uchwyt Thomas Select Tube Holder ma większy otwór, który mieści szerszą gamę zaawansowanych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych, dostępnych na rynku

Mechanizm wciskowo-śrubowy

Szybki i łatwy w obsłudze mechanizm wciskowo-śrubowy umożliwiający początkowe główne dopasowanie przyspiesza zastosowanie zacisku rurki.

Śruba do zabezpieczenia

Należy dokręcić śrubę, aby upewnić się, że urządzenie do udrażniania dróg oddechowych jest prawidłowo zabezpieczone.

Przycisk do szybkiego zwolnienia

Aby szybko zwolnić zacisk rurki, wystarczy po prostu wcisnąć przycisk odblokowania.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.