Gå til innhold

12-Lead Task Trainer

En ferdighetstrener for opplæring i 12-avlednings-EKG.

Produktinformasjon

Torso av en voksen mann med anatomisk nøyaktige peilemerker, utviklet for trening i 12-avlednings-EKG.

Luftveishåndtering med innføring av orofaryngeal og nasofaryngeal luftvei, manuelt generert carotispuls og mageauskultasjon for bekreftelse av korrekt posisjonering.

Lukkede thoraxkompresjoner. Hjerterelaterte ferdigheter, tilslutningssteder til fire ekstremitetselektroder og V1 - V6. Kompatibel med de fleste 3-, 4-, 12-avlednings defibrillatorer/monitorer. Defibrillering via hands-free kabler eller padler. Pacing med mulighet for respons eller manglende registrering.

Scenarier med opp til fem (5) EKG-valg kan registreres, med mulighet for å gå til neste rytme basert på brukerdefinert tidsramme eller enkeltknappaktivering.

Heimlich-manøver kan utføres.

* Defibrillator med 12-avlednings-EKG er ikke inkludert

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out