Gå til innhold

AT Kelly Torso

AT Kelly Torso brukes til å øve på håndtering av luftveier og innlegging av venekanyle i sentrale vener.

Produktinformasjon

I hovedsak utviklet for trening på sentral venetilgang og dekompresjon av thorax, men en kan også trene luftveishåndtering.

Luftveishåndtering ved manuelle manøvre og ved hjelp av mekanisk utstyr, intubasjon (oral og nasal), innføring av orofaryngeal og nasofaryngeal luftvei og manuelt generert carotispuls.

Mageauskultasjon for bekreftelse av korrekt posisjonering. Heimlich-manøver kan utføres. Lukkede thoraxkompresjoner, dekompresjon av trykkpneumothorax (midt-claviculær og midt-aksillær) og subclaviakanylering (høyresidig).

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out