Gå til innhold

Nursing Anne Simulator

Dekker alle aspekter innenfor sykepleieutdanningen

Fra grunnleggende vurdering til avansert praksis

Nursing Anne Simulator er den en første treningsdukken som dekker alle aspekter av moderne sykepleierutdanning - alt fra grunnleggende vurderinger og kristisk tenkning til avansert pasientbehandling. 

Nursing Anne Simulator kan i tilegg til å benyttes som en pasientsimulator, benyttes som en ferdighetstrener. 

En modulær plattform

En simulator - mange pasienter

Nursing Anne Simulator er en fleksibel treningsløsning som består av en rekke utskiftbare deler og tilbehør. 

onsite-courses.jpg

Geriatriske trekk

Ved å bytte skinn og parykk blir Nursing Anne Simulator en geriatrisk pasient. Dette vil øke realismen for å trene på kompleksitetene for denne pasientgruppen. 

onsite-courses.jpg

Afrikanske trekk

Gir elevene økt realisme som kan bidra med en kulturell kompetanse og situasjonsbevissthet når det gjelder kulturelle egenskaper som kan spille en viktig rolle i pasientomsorgen

onsite-courses.jpg

Sårføtter

Sårføttene kan enkelt byttes ut med Nursing Anne sine føtter for å trene på diabetiske fotsår og trykksår. 

onsite-courses.jpg

Mastektomi skinn

En utskiftbarhud for å øke realismen for elever som skal trene på ferdigheter etter et kirurgisk inngrep for en pasient som har gjennomgått mastektomi

onsite-courses.jpg

Sett for sårvurdering og behandling

Moduler for å hjelpe elever med å identifisere, vurdere og behandle forskjellige typer pasientsår. 

onsite-courses.jpg

Subkutane injeksjonsputer

Absorberende puter som legges under huden for ferdighetstrening av injeksjoner. 

Alle modulene til Nursing Anne Simulator

  • Sårføtter
  • Mastektomi skinn
  • Sett for sårvurdering og behandling
  • Blond parykk
  • Blå øyne
  • Mannlig genitalia
  • Ostomy sett
  • Subkutane injeksjonsputer
  • Mørk hud
  • Hud med afrikansk trekk
  • Krøllete mørkhåret parykk

Deler& Tilbehør

Dekker alle aspekter av det moderne sykepleierpensumet

 • Grunnleggende sykepleie
 • Sykepleierretning
 • Farmakologi
 • Helsevurdering
 • Medisinsk-kirurgisk
 • Mental helse

Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie

Funksjonene til Nursing Anne Simulatoren støtter pensumet for sykepleiere. Med definerte læremål er Nursing Anne Simulator den ideelle simulatoren for å lære de grunnleggende sykepleieferdighetene.

Fra vurdering og diagnoseferdigheter, gjennom planlegging og implementering og evaluering, Nursing Anne Simulator lar brukere oppleve suksess og feil samtidig som de får den nødvendige selvtilliten i et trygt miljø.

Se video med klinisk oversikt over Nursing Anne Simulator:

 

Sykepleierretning

Sykepleierretning

Overgangstiden fra sykepleierstudiet til klinisk praksis kan være utfordrende. Effektiv onboarding som inkluderer realistisk, praktisk simuleringstrening kan bidra til en sykepleiers suksess og pasientenes sikkerhet. 

Å levere ny ansettelsesopplæring med Nursing Anne Simulator gir muligheten for å øve på lokale protokoller, teste systemer og sikre pasientsikkerhetsprosedyrer ved å bruke en svært realistisk kvinnelig pasientsimulator. Dette kan bidra til å akselerere hvor forberedt nye sykepleiere er når de skal ut i praksis.

Farmakologi

Farmakologi

Farmakologi er et av de viktigste elementene i sykepleierutdanning. Fra dosering og administrering til overvåking av effektene, må sykepleierne jobbe tverrfunksjonelt for å sikre trygg medisineringspraksis.

Nursing Anne Simulator lar brukere administrere medisin via IV, CVP, nasogastrikk, IM, analt og vaginalt. De kan administrere medisiner og oppleve realistiske responser fra simulatoren.

Helsevurdering

Helsevurdering

Sykepleiere har mye ansvar, inkludert å vurdere behovene til pasientene. Den første helsevurderingen er viktig for at pasientene skal ha det bra.

Trening med Nursing Anne Simulator lar brukere bruke kunnskapen deres om medisinsk utstyr til å sjekke pustefrekvens, bilateral blodtrykksvurdering, puls og ulike andre helseindikatorer som bidrar til å fastslå et handlingsløp. Brukere får umiddelbare tilbakemeldinger fra simulatoren og den simulerte pasientmonitoren.

Medisinsk-kirurgisk

Medisinsk-kirurgisk

Medisinsk-kirurgisk sykepleier er en unik og omfattende spesialitet, som responderer på de mange problemene pasienter kan oppleve.

Nursing Anne Simulator kan simulere med-kirurgiske scenarier som lar brukere øve på ferdigheter som å starte bilaterale intravenøse (IV) væsker, administrere medisiner, pasientposisjonering og hygiene. Helsepersonell kan også øve på å måle og registrere vitale tegn, skifte bandasje og håndtere post-operativ behandling.

Mental helse

Mental helse

En sykepleierspesialitet som er stadig mer etterspurt for de som arbeider innen psykologi og mental helse. Sykepleiere spiller en viktig rolle i den psykiatriske pleieprosessen.

Vanlige scenarier ved bruk av Nursing Anne Simulator:

 • Evaluere de mentale helsebehovene til pasienter, gjennom 2-veis kommunikasjon
 • Vurdere pasientbevissthet
 • Gi personlig støtte og pleie til pasienten
 • Gi medisiner
In-situ simulation training

Full kontroll over simuleringstreningen din

Planlegg, kjør og vurder din simulering

Kjør simuleringene dine med SimPad PLUS eller LLEAP - enkelt og effektivt for scenariobassert opplæring. 

SimPad PLUS-nettbrett:

 • Berøringsskjerm med intuitivt grensesnitt
 • Rask oppsetting
 • Gir høy mobilitet
 • Kontroller simulatorens vitale tegn og fysiologi
 • Optimal datainnhenting for effektiv debriefing

LLEAP -– en felles plattform for simuleringstrening. 

Planlegg -– Kjør -– Vurder

Bruk Laerdal Learning Application (LLEAP) for å få full kontroll på simuleringstreningen din. Finn scenarier, gjennomfør simuleringstrening og gjennomfør verdifull debriefing.

Ta simuleringen ett steg videre

Nursing Anne Simulator kan bli brukt som en del av en større treningsløsning, for å forbedre de kliniske ferdighetene. 

Simuleringstrening er mer enn bare en treningsdukke

I Laerdal tror vi at vellykket simuleringsopplæring handler om mer enn bare å gi våre kunder en avansert treningsdukke.

Derfor tilbyr vi et bredt spekter av støttende produkter og tjenester, foreksempel scenarier, video debriefing, teknisk service og kursopplæring.

Nursing Anne Simulator er utviklet basert på innspill fra ledende fagmiljøer innen sykepleie, fra hele verden. Denne verdifulle informasjonen har gjort Nursing Anne Simulator til en engasjerende og robust platform slik at sykepleiere kan trene et bredt spekter av prosedyrer, gjennom at treningsdukken fungerer både som ferdighetstrener og en høyst realistisk kvinnelig pasientsimulator.

Spesifikasjoner

Medisinsk administrering

 • Administrering av øredråper
 • Oralt via NG-slange
 • Bilaterale intravenøse tilganger samt innlagt sentralvenøst kateter. Dette gjør det mulig å trene på væskebehandling og medikamenter samt riktig håndtering av intravenøse innganger når festet til en væskepose
 • Valgfri kvinnelig multivenøs IV-opplæringsarm med kapasitet for IV-kanyleplassering
 • Bilateral deltoid, ventral gluteal, dorsal gluteal og lårinjeksjonssteder
 • Merkbar anatomi for å hjelpe ved valg av område inkluderer fremre øvre hoftekam, bekkensymfyse og større trokanter
 • Vaginalkanalen muliggjør innsetting av vaginale stikkpiller eller medisiner
 • Analåpningen vil godta virkelige og simulerte rektale stikkpiller

Hygiene

 • Parykk for hårpleieprosedyrer
 • Ørekanal for trening på skylling og rengjøring
 • Tannpleie og -hygiene
 • Fjernbare øvre tenner for oral og tannbehandling
 • Sengebad og hudpleie
 • Pasientsimulator som muliggjør manipulering inn i dorsal, liggende stilling for perineal pleie
 • Perineal pleie, inkludert separering av labia for rensing

Hudintegritet og sårpleie

 • Pasientplassering for forebygging av trykksår
 • Påføring av bandasje og lim
 • Nesetampong
 • Bandasje og bandasjeskifte
 • Tærne kan spres for bandasjering

Håndtering av pasient

 • Full artikulering for realistiske pasientbehandlingsprosedyrer
 • Hodet kan bøyes ned til hake-til-bryst-stilling og forbli i denne stillingen til det settes tilbake
 • Sitter uten hjelp og kan bøyes i midjen til stativ-stilling
 • Beskyttende plassering
 • Pasientoverføringsteknikker
 • Utvalg av bevegelsesøvelser

Ernæring

 • Nøyaktige anatomiske referansemerker for innføring av NG-slange for korrekt måling (nese til øreflipp til xifoidprosess)
 • Utskylling og sonde
 • Usynlig port i øvre abdomen for forhåndsplassering av en PEG eller J-slange for mating
 • Internt reservoar med 500 ml væskekapasitet, ekstern hurtigfyllingsport og valgfri ekstern pose for mating med store volum

Urineliminering

 • Kvinnelige kjønnsorganer med realistisk anatomi, inkluderer labia majora, labia minora, urinrøråpning, klitoris og vagina
 • Labia minora er i naturlig lukket stilling, når den åpnes eksponeres urinrøråpningen
 • Manipulering i liggende stilling på ryggen med bøyde knær er mulig
 • Genitaliene godtar rette eller iboende katetre
 • Genitaliene festes til et internt system inkludert et internt urinreservoar for urinkateterisering med mulighet for å trykksette reservoaret for riktig væskeretur
 • Periodisk lukket katetervanning
 • Urinreservoaret har en hurtigtilgangsport for enkel påfylling

Tarmeliminering

 • Manipulering inn i Sims stilling for klysteradministrasjon er mulig
 • Genitaliene skal festes til den eksterne reservoarposen for klysteradministrasjon
 • Analåpningen vil godta virkelige og simulerte rektale stikkpiller
 • Stigende kolostomistoma med hull igjennom som kobles til væskereservoaret for skyllingprosedyre
 • Tre utskiftbare stoma som inkluderer normal, mørk (ikke perfuserende) og infisert
 • Bytte og tømme ostomiapparat

Oksygenering og perfusjon

 • Realistisk luftvei med uvula, strupelokk, stemmebånd og øsofag
 • Forskjellige oksygenleveringsmetoder med synlig heving av thorax inkludert nesekanyle, masker, trak-krage/maske, CPAP-enhet
 • Pose-maske-ventilering
 • Suging (oral og nasofaryngeal)
 • Skjult port i nakken for innsetting av trakeostomislange
 • Trakeotomibehandling med væske
 • Innblåsinger med heving av thorax

Gjenoppliving

 • Kan brukes til HLR
 • Oral/nasal intubasjon
 • Supraglottisk luftveisinnføring
 • BVM-ventilasjon
 • Hakeløft
 • Kjeveløft v/artikulert kjeve
 • Sellicks manøver
 • Brystkompresjoner med maksimum kompresjonsdybde på 70 mm
 • BLS-rytme EKG-overvåkingsmuligheter når den brukes med SimPad Plus, SimPad Classic eller LLEAP og ShockLink
 • Defibrillering, ekardioversjon og fast modus-pacing når den brukes med ShockLink (opplæringspads - apeks og brystbein)

Væske, elektrolytt og balanse mellom syre og base

 • Usynlig port under kragebeinet for forhåndsplassering av sentrallinjekateter for områdebehandling, skifting av bandasje, skyllelinjer og kontinuerlig eller periodevis infusjon
 • Internt sentralt linjereservoar med 500 ml væskekapasitet med mulighet for å bruke en ekstern reservoarpose for infusjoner med stort volum
 • Valgfri kvinnelig multivenøs IV-opplæringsarm med kapasitet for IV-kanyleplassering, væskeadministrasjon og venepunktur

Scenarier og debriefing

 • Operativsystemet kan kjøre via automatisk modus (forhåndsprogrammerte scenarier) og manuell modus ("på farten" for å modifisere parameterne for scenariet i sanntid)
 • Operativsystemet kan integrere med programvaren for debriefing, som kombinerer synkronisert studentlogg, display for pasientovervåking, live lyd- og videofeed i en enkelt debriefingsfil
 • Systemet kan brukes med webkamera
 • Operativsystemet kan kobles til en nettbutikk som selger forhåndsprogrammerte scenarier og scenariohjelp som kan importeres til instruktørens fjernkontroll eller PC

Kompatibilitet

 • Nursing Anne Simulator er kompatibel med følgende systemer/programvare:
  LLEAP – Laerdal Learning Application, SimPad PLUS System, SimPad Classic System (bakoverkompatibilitet), SimStore, SimManager, SimView / SimView Mobile, Session Viewer, ShockLink

Ekstra tilbehør

 • ShockLink
  Zoll defibrillatorkontakt (ShockLink), Physio Control® Quick Combo™ kontakt (ShockLink)
 • Multivenøs IV-treningsarm

Kommunikasjon

 • Forhåndsinnspilte enkle stemmelyder kan enten avspilles ved kontrollert volum, som en enkeltforeteelse eller kontinuerlig gjentatt, inkludert:
  Hoste, ­stønning, ­spying, ­SOB, pusting (kontinuerlig lyd), ­rop, “Ja”, ­“Nei”
 • Valgfritt trådløst hodesett/mikrofon gjør det mulig for brukeren å snakke gjennom simulatoren

Øyne

 • Blunkende øyne med justerbar blunkehastighet
 • Evne til å åpne, lukke eller delvis lukke som hint om bevissthet
 • Utbyttbare pupiller (normale, utvidet, innsnevret)

Pusting/respirasjon

 • Spontanrespirasjon synkronisert med valgt pustehastighet (0–60 spm)
 • Bilateral brystheving

Puls

 • Merkbar puls er synkronisert med EKG
 • Justerbar i styrke (svak, normal og sterk)
 • Bilaterale carotispuls (samme puls høyre og venstre)
 • Brakialpuls og radialpuls i høyre og venstre arm, med høyre og venstre uavhengig kontroll
 • Brakialpuls deaktivert og slått av hvis trykket i mansjetten er høyere enn 20 mmHg
 • Radialpuls slått av når trykket i BP-mansjetten er høyere eller lik det systoliske BP
 • Bilateral femoral puls (samme puls venstre og høyre)
 • Bilateral pedal puls med høyre og venstre uavhengig kontroll 

Ikke-invasivt blodtrykk

 • Bilateral måling av ikke-invasivt blodtrykk (auskultert eller palpert)
 • Korotkoff-lyder synkronisert med programmerbar EKG
 • Korotkoff-volumkontroll i 10 trinn (0–9) tilgjengelig i begge armer
 • Auskultasjonsgap av-på-funksjon
 • Trykkområde 0–300 mmHg

Lydauskultasjon

 • Hjerte, lunge og tarmlyder kan auskulteres med skikkelig stetoskop når den brukes med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP

Lungelyder

 • Fremre og bakre lungelyder synkronisert med den innstilte pustehastigheten (0–60 spm) og brystheving på treningsdukken:
  Normal, grov knaking, fin knaking, lyden av brysthinnebetennelse, lungebetennelse, ronki, stridor, hvesing, ingen lyd
 • Lungelyd og lydvolum kan innstilles individuelt for hver lunge - venstre og høyre, øvre og nedre
 • Fremre og bakre lungelyder

Hjertelyder

 • Hjertelyder synkronisert med EKG (QRS):
  Normal, aortastenose, Austin Flint bilyd, friksjonsgnissing, mitralklaffprolaps, systolisk hjertebilyd, diastolisk bilyd, OS@70ms/Open Snap MS
 • Ikke-perfuserende rytmer vil ikke generere hjertelyder

Tarmlyder

 • Fire uavhengige auskultasjonsområder for tarmlyder, sentrert rundt navlen
 • Volumkontroll i hver kvadrant
 • Tarmlyder er kontinuerlig gjentakende lyder som gjentas i det uendelige:
  Normal, hyperaktiv, borborygmus, hypoaktiv, ingen lyd
 • Auskultasjon for fosterhjertetoner, istedet for buklyder, er tilgjengelig for auskultasjon fra buken:
  Fetal Normal 140 spm, Fetal Takykardi 200 spm, Fetal Bradykardi 100 spm

Anatomi

 • Realistisk anatomi for vurdering og områdelokasjon, inkludert:
  kragebein, brystbein, ryggrad, ribbein (front og side), xifoid-prosess, skulderblad, fremre øvre hoftebenskam, bekkensymfyse og større trochanter

Drift

 • Fullstendig trådløs 
 • Intern elektrisk og pneumatisk strøm
 • Supplerende kablet tilkobling og strøm
 • Kan integreres trådløs med eksisterende datamaskinnettverk
 • SimPad-system (bakoverkompatibilitet)
 • SimPad PLUS System
 • Laerdal Learning Applikasjon – LLEAP:
  Nettbrett-PC-instruktør, Solid bordinstruksjons-PC – Pasientmonitor, Laptop LLEAP instruksjons-PC – Pasientmonitor, Alt i ett-panel PC-instruktør – pasientovervåker
 • Trådløst hodesett
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging