Gå til innhold

In-Service Home Care Training Simulator

In-Service Home Care Training Simulator brukes til å øve på gastrointestinale pleieprosedyrer som krever urologisk og rektal tilgang

Oversikt

Realistiske ledd muliggjør korrekt posisjonering for prosedyrer

 • Utskiftbare genitalier med konnektorer og kolonreservoar
 • Innsetting og fjerning av rektaltube
 • Administrering av klyster

Genitalier med konnektorer og urinreservoar muliggjør urologiske pleieprosedyrer:

 • Perineal pleie
 • Vaginal medisinering
 • Pasientfinformasjon av intermitterende selvkateterisering
 • Innsetting, pleie, skylling og fjerning av permanent kateter
 • Urinoppsamling
 • Kontinuerlig blæreskylling
 • Bukplate med utskiftbart stomiområde muliggjør simulering av behandling av cystostomi-slange og urinavledning

Utskiftbare sårpleie-moduler gir ekstra realisme:

 • Gluteale og ventralgluteale sårmoduler for stadieinndeling, rensing, bandasjering og forebygging av trykksår
 • Lårmodul for sårskylling og pakkeprosedyre
 • Lårmodul for mekanisk avgrading inkludert fjerning av dødt vev og skylling
 • Muliggjør dorsal gluteal, ventral gluteal og lår IM-injeksjoner

Spesifikasjoner

Kjønn, alder, størrelse

Voksen
Tilgjengelig

Sår / Skader

Debridering
Tilgjengelig
Trykksår – ventrogluteale, gluteale og hæl
Tilgjengelig
Dyp sårvanning, posing og pakking
Tilgjengelig

Mage-tarmkanal

Klysterprosedyrer med retur
Tilgjengelig
Pleie av ileostomi
Tilgjengelig
Utskiftbare stomisteder
Tilgjengelig

Sirkulasjonsferdigheter og intravenøs legemiddeladministrasjon

IM-injeksjoner
Tilgjengelig

Kateterisering

Komplett urinkateterisering
Tilgjengelig

Kvinners helse

Perineal pleie
Tilgjengelig
Vaginal skylling
Tilgjengelig
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.