Gå til innhold

Opplæringsmodul for behandling av skader ved ABC-krigføring

Produktinformasjon

Med den økende bevisstheten om at man kan bli utsatt for mulige kjernefysiske, biologiske eller kjemiske angrep, er det stadig viktigere for helse- og akuttpersonell, militært personell og undervisningspersonell å kunne identifisere, diagnostisere og behandle symptomer som kan oppstå under slike angrep.

Laerdals simuleringsmodul for ABC-våpen kan gjenskape effekten av giftige gasser på sentralnervesystemet ved å frembringe realistiske, skummende kroppsvæsker fra tårekanalen, munnen og nesen. 

Denne modulen kan brukes sammen med mange Laerdal-dukker, for eksempel SimMan®, AirMan®, MegaCode Kelly og de fleste av Laerdals pasientdukker.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.