Gå til innhold

Fordelen med en Thomas Select tubeholder

Fordelen med en Thomas Select tubeholder

Større åpning

Thomas Select tubeholder har en stor åpning for å tilpasse seg til det brede spekteret av avanserte luftveisenheter på markedet

Skyv-og-skru-mekanisme

Raskt og enkelt å bruke skyv-og-skrumekanismen, for den første hovedjusteringen, gjør det raskere å stramme tubeklemmen.

Skru for å sikre

Skru for å stramme til for å sikre at luftveisenheten er ordentlig festet.

Hurtigutløsningsknapp

For hurtigløsning av tubeklemmen, kan du ganske enkelt trykke på utløserknappen.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.