Siirry sisältöön
Nursing Anne Simulator

Auttaa mahdollisimman laadukkaan hoidon harjoittelussa

Ensimmäinen hoitotyön simulaattori, joka kattaa modernin sairaanhoidon koulutuksen jokaisen osa-alueen. 

Perusarvioinnista edistyneeseen harjoitteluun

Nursing Anne -simulaattori tarjoaa mahdollisuuden harjoitella turvallisesti ja realistisesti sairaanhoidon perustaitoja perusarvioinnista ja kriittisestä ajattelusta edistyneisiin toimenpiteisiin.

Tätä simulaattoria voidaan käyttää sekä erittäin realistisena naispuolisena simulaattorina että toimenpidemallina.

Kattaa modernin sairaanhoitokoulutuksen jokaisen osa-alueen

 • Sairaanhoidon perusteet
 • Sairaanhoitajan perehdytys
 • Farmakologia
 • Terveyden arviointi
 • Sisätauti-kirurginen
 • Mielenterveys

Sairaanhoidon perusteet

Sairaanhoidon perusteet

Nursing Anne -simulaattorin ominaisuudet tukevat sairaanhoidon opetusohjelmia ja oppimistavoitteita, joten se toimii hyvin sairaanhoidon perustaitojen opettamisessa.

Nursing Anne -simulaattorin avulla on mahdollista harjoitella erilaisia taitoja - lähtötilanteen arvioinnista hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja lopputuloksen arviointiin. Näin oppijat voivat kokea onnistumisia ja epäonnistumisia ja kerätä harjoittelun myötä hoitotyön toteuttamisessa tarvittavaa varmuutta turvallisessa ympäristössä.

Katso video Nursing Anne -simulaattorin kliinisistä ominaisuuksista: 

 

Sairaanhoitajan perehdytys

Sairaanhoitajan perehdytys

Siirtyminen terveydenhuolto-oppilaitoksesta kliiniseen käytäntöön voi olla haastavaa. Realistisen ja käytännönläheisen simulaatiokoulutuksen sisältävä tehokas perehdytys on kriittistä sairaanhoitajan onnistumisen ja potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta. 

Uuden työntekijän kouluttaminen erittäin realistisen Nursing Anne -simulaattorin avulla tarjoaa mahdollisuuden harjoitella paikallisia protokollia, testata järjestelmiä sekä varmistaa potilasturvallisuuteen liittyvät toimintatavat. Näin uudet sairaanhoitajat voivat saavuttaa tarvittavat valmiudet nopeammin siirtyessään käytännön työhön.

Farmakologia

Farmakologia

Farmakologia on yksi sairaanhoidon koulutuksen tärkeimmistä osa-alueista. Sairaanhoitajien täytyy työskennellä moniammatillisesti ja osata annostella ja antaa lääkkeet oikein sekä seurata lääkkeen vaikutusta, jotta lääkehoidon turvallisuus on taattu.

Nursing Anne -simulaattorissa lääkettä voi annostella IV-, CVP-, nasogastrisen, IM-, anaalisen ja vaginaalisen reitin kautta. Harjoittelijat voivat annostella lääkettä ja saada realistisen reaktion simulaattorilta.

Terveyden arviointi

Terveyden arviointi

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös potilaiden tarpeiden arviointi. Alustava terveydentilan arviointi on kriittistä potilaan hyvinvoinnin kannalta.  

Nursing Anne -simulaattorilla harjoittelun avulla oppijan on mahdollista hyödyntää lääketieteellisten laitteiden tuntemustaan oikeiden toimenpiteiden määrittämiseen. Simulaattori mahdollistaa hengitysnopeuden, molemminpuolisen verenpaineen, sykkeen ja monien muiden terveydentilasta kertovien vitaaliarvojen mittaamisen. Harjoittelijat saavat välitöntä palautetta simulaattorilta ja simuloidusta potilasmonitorista.

Sisätauti-kirurginen

Sisätauti-kirurginen

Sisätauti-kirurginen hoitotyö on ainutlaatuinen ja laaja erikoisala, jossa täytyy osata reagoida monenlaisiin potilaiden ongelmiin.

Nursing Anne -simulaattori voi auttaa simuloimaan sisätauti-kirurgisia skenaarioita. Näin oppijat voivat harjoitella mm. seuraavia taitoja - molemminpuolisen IV-nesteiden annostelun aloittaminen, lääkkeiden antaminen, potilaan asentohoito ja hygienia. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat harjoitella myös vitaaliarvojen mittaamista ja kirjaamista, siteiden vaihtamista sekä leikkauksen jälkeisen hoidon hallintaa.

Mielenterveys

Mielenterveys

Psykologia ja mielenterveys on sairaanhoidon erikoisala, jonka työntekijöiden kysyntä kasvaa. Sairaanhoitajilla on erittäin tärkeä rooli psykiatrisessa hoidossa.

Nursing Anne -simulaattorin yleisiä skenaarioita:

 • Potilaiden mielenterveydellisten tarpeiden arviointi käyttämällä kaksisuuntaista viestintää
 • Potilaan tajunnan tason arviointi
 • Henkilökohtaisen tuen ja hoidon antaminen potilaalle
 • Lääkkeiden antaminen
In-situ simulation training

Enemmän koulutusmahdollisuuksia skenaarioilla

Esiohjelmoidut skenaariot Laerdalilta ja asiantuntijakumppaneilta

Saatavilla on eri skenaarioita, jotka on laadittu yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden sekä AHA:n ja NLN:n kaltaisten kansainvälisten kumppanien kanssa.

 • Plug and play -käyttö – osta skenaariot, toteuta simulaatiokoulutus
 • Eri osaamisalueiden harjoittelua laajasti
 • Löydä skenaarioita tietylle simulaattorille tai opiskelijoiden erityistarpeisiin

Luo omia räätälöityjä koulutusskenaarioita

Voimme avustaa tarpeisiinne sopivien skenaarioiden kehittämisessä. Niitä voi myös laatia itse,

 • mutta se vaatii jonkin verran teknistä osaamista.
 • Voitte luoda organisaationne ja opiskelijoidenne kannalta parhaan koulutuksen aiempien simulaatioidenne perusteella.
Lisätietoja

Simulaatiokoulutuksen täydellinen hallinta

Suunnittele, suorita ja arvioi simulaatioita

Suorita simulaatiot SimPad PLUSsan tai LLEAP:n kanssa – helppo ja tehokas ratkaisu skenaariopohjaiseen koulutukseen. 

SimPad PLUS -tabletti: 

 • Intuitiivinen kosketusnäyttökäyttöliittymä
 • Nopea asennus ja helppo siirreltävyys
 • Simulaattorin vitaaliarvojen ja fysiologian hallinta
 • Optimaalinen tietojen keräys tehokasta oppimiskeskustelua varten

Suunnittele – suorita – arvioi

Laerdal Learning Application (LLEAP) mahdollistaa simulaatiokoulutuksen täydellisen hallinnan. Etsi skenaarioita, toteuta simulaatiokoulutuksia ja toteuta hyödyllisiä oppimiskeskusteluja. 

Laerdal-ekosysteemi tuo lisäarvoa

Laerdal uskoo, että simulaatiokoulutukseen tarvitaan muutakin kuin harjoittelunukke. 

Koulutusta tukevien harjoitteluvälineiden ja tuotteiden, paikallisen tuotetuen sekä käytännön koulutuksen ansiosta saat kustannustehokkaita ratkaisuja ja pidennät näin simulaatiokeskuksen käyttöikää. 

Tämä kiehtova ja kattava alusta on suunniteltu johtavien sairaanhoidon kouluttajien palautteen pohjalta. Se tarjoaa sairaanhoitajille mahdollisuuden harjoitella useita erilaisia taitoja sekä toimenpidemallina että erittäin realistisena naispuolisena simulaattorina.

You must be logged in to submit the form.