Siirry sisältöön
Ensiapu ja trauma

SimMan 3G Trauma

SimMan 3G Trauma on suunniteltu käytettäväksi puolustusvoimien ja ensiapupalvelujen koulutuksen traumatilanteissa, kuten verenvuodon hallitsemisessa. Mahdollistaa simulaatiopohjaisen koulutuksen halutussa ympäristössä esim. luokkahuoneessa tai taistelukentällä.

Koulutusratkaisu puolustusvoimille ja traumaharjoitteluun

Olemme räätälöineet SimMan 3G:n käytettäväksi erityisesti traumapotilassimulaattorina puolustusvoimien ja ensiapupalvelujen koulutuksessa.

SimMan 3G Trauma soveltuu hyvin traumatilanteiden nopean arvioimisen harjoittelemiseen. Sillä voi myös simuloida tarvittavia toimenpiteitä, kuten verenvuodon ja ilmateiden hallintaa.

Laerdal Services on aina tukenanne

Laerdal Services -portfoliossa on kattavia opetuspalveluja, joista on hyötyä tavoitteidenne saavuttamisessa, sekä laajoja teknisiä palveluja, jotka edesauttavat simulaatioiden huoltoa.

Laerdal Services antaa tukea simulaation asennuksessa, ennaltaehkäisevässä huollossa, tuotteeseen orientoitumisessa sekä sen käytössä, kuten myös opetustavoitteiden saavuttamisessa ja skenaarioiden käyttämisessä, mikä varmistaa simulaatioihin perustuvan koulutusohjelman onnistumisen.

Tietoa harjoituspalveluista ja teknisestä tuesta löytyy "Kurssit" ja "Palvelut" -välilehdistä sivun vasemmasta reunasta.

Tehty käytettäväksi todellisissa tilanteissa

SimMan 3G Traumassa on tärkeitä piirteitä, kuten amputoidut raajat sekä rintalastan IO-yhteys, joiden ansiosta traumatilanteiden kouluttaminen on optimaalista.

Tuotteen ominaisuudet yhdessä PC:n, langattoman kokoonpanon ja kestävän kantolaukun, SimMan 3G Trauma on loistava valinta realistiselle simulaatioharjoitukselle missä tahansa - sairaalassa, ambulanssissa tai kentällä.

Toimi käyttäen LLEAP:ia

LLEAP-ohjelmisto tekee simulaatioharjoituksista yksinkertaisia ja tehokkaita suoraan manuaalisessa tilassa käytettynä tai käyttämällä automaattisen tilan valmiiksi ohjelmoituja skenaarioita.

LLEAPin avulla voi samoja potilasskenaarioita käyttää kaikissa Laerdalin potilassimulaattoreissa, mikä säästää valmisteluihin käytettävää aikaa ja näin jää enemmän aikaa opettamiseen.

Toimivan ympäristön luominen

SimCenter tarjoaa työkalut ja palvelut, joiden avulla käyttäjät pääsevät toteuttamaan itseään kykyjensä mukaan – olitpa sitten aloittelija simuloinnissa tai jo kokenut kehittäjä. Jos tarvitset lisäohjeita simulaatiokoulutuksen optimointiin SimCenteriä ja Laerdal-simulaattoria käyttäen, vieraile osoitteessa laerdal.com/SimCenter.

SimMan 3G Trauma on suunniteltu käytettäväksi puolustusvoimien ja ensiapupalvelujen koulutuksen traumatilanteissa, kuten verenvuodon hallitsemisessa. Mahdollistaa simulaatiopohjaisen koulutuksen halutussa ympäristössä esim. luokkahuoneessa tai taistelukentällä.

Tuotetiedot

Hengitykseen liittyvät taidot/ toiminnot:

 • Ilmatiet auki/kiinni; automaattinen tai manuaalinen hallinta
 • Pään kallistus/leuan nosto
 • Imu (suun ja nenän kautta)
 • Paljeventilaatio
 • Orotrakeaalinen intubointi
 • Nasotrakeaalinen intubointi
 • Oikean keuhkoputken intubaatio
 • Combitube, LMA ja muu hengitysteiden avaus
 • Retrogradinen intubointi
 • Kuituoptinen intubointi
 • Transtrakeaalinen jet-ventilaatio
 • Krikotyreotomia neulalla
 • Kirurginen krikotyreotomia
 • Vaihdettava keuhkovastus – 4 asetusta
 • Vaihdettava ilmatien vastus – 4 asetusta
 • Vatsan distentio

 

Ilmatien komplikaatiot:

 • Pään oikea asento
 • Mahdoton intuboida/ventiloida
 • Mahdollista ventiloida/mahdoton intuboida
 • Kielen turvotus
 • Nielun turvotus
 • Laryngospasmi
 • Niskajäykkyys
 • Trismus

Hengitysominaisuudet:

 • Simuloitu spontaani hengitys
 • Bilateraalinen ja unilateraalinen rintakehän nousu ja lasku
 • CO2-uloshengitys
 • Normaalit ja epänormaalit hengitysäänet
 • 5 auskultointikohtaa edessä
 • 6 auskultointikohtaa takana
 • Happisaturaatio ja aaltomuoto

Hengitys komplikaatiot:

 • Syanoosi
 • Neulatorakosenteesi molemmin puolin
 • Molemmin- ja toispuolinen rintakehän liike
 • Molemmin- ja toispuoliset hengitysäänet, säädettävissä keuhkolohkoittain
 • Pleuradreeni asennus - molemminpuolinen

 Sydäntoiminnot:

 • Laaja EKG-kirjasto
 • Sydänäänet – neljä paikkaa edessä
 • EKG rytmin seuranta (4 kytkentää)
 • EKG seuranta – 3 ja 5 kytkentäinen
 • 12-kytkentäinen EKG-näyttö
 • Defibrillaatio ja kardioversio
 • Tahdistus

Verenkierron ominaisuudet:

 • Verenpaineen manuaalimittaus
 • Korotkoffin äänet, pulssit (karotis, femoraalis, radiaalis, dorsalis pedis, posterior tibalis ja vasen brakialis) EKG-synkronoitu
 • Pulssin voimakkuus muutettavissa verenpaineen kanssa
 • Pulssin palpointi tunnistetaan ja kirjataan lokiin

Suonipunktio:

 • IV-käsi – oikea käsivarsi
 • Intraosseaalipunktio (tibia ja sternum)

 PPE:

 • Guidelines 2015 mukainen
 • PPE-painelut tuottaa palpoitavan pulssin, verenpainekäyrän ja EKG-artefaktit
 • Oikea painelusyvyys ja rintakehän jäykkyys
 • Painelusyvyyden ja tiheyden havaitseminen
 • Rintakehään nojaamisen havaitseminen
 • Reaaliaikainen palaute

Silmät:

 • Silmien räpsyminen – hidas, normaali, nopea ja räpyttely
 • Silmät kokonaan/osittain auki/kiinni
 • Pupillien toiminta:
  • Synkronoitu/epätahdissa
  • Normaali ja hidas reagointi

Muita ominaisuuksia:

 • Kouristukset ja verenvuoto:
  • Simuloitu verenvuoto eri kohdista
  • Valtimo- ja laskimoverenvuoto
  • Elintoiminnot reagoivat automaattisesti verenvuotoon ja hoitoon
  • Toimii erilaisten haava- ja traumamodulien kanssa
 • Säädettävä virtsaneritys
 • Foley-katetrointi
 • Eritteet 
 • Silmät, korvat, nenä suu
 • Veri, lima, selkäydinneste jne.
 • Kova hikoilu
 • Suoliäänet – neljä aluetta
 • Potilaan ääni:
 • Esitallennetut äänet
 • Muokattavat äänet
 • Kouluttaja voi simuloida potilaan ääntä langattomasti
 • Kouluttajan kommunikaatio:
  • Useampi ohjaaja voi samanaikaisesti käyttää integroitua äänikommunikaatiokanavaa ( VOIP)

Amputaatio:

 • Amputoitu vasen käsi
 • Amputoitu vasen jalka
 • IM - oikeassa jalassa
 • Amputoitu oikea käsi
 • Amputoitu oikea jalka

Järjestelmän ominaisuudet:

 • Langaton PC simulaattorin ohjaamiseen
 • Usean nuken hallinta samasta liittymästä
 • Simuloinnin hallinta kaikkialta verkosta
 • Yhtä simulaatiota voi valvoa/tarkkailla monesta käyttöliittymästä
 • Kouluttajan toiminnot:
  • Tarkka, reaaliaikainen seuranta
  • Esimääritetyt ja ohjelmoitavat skenaariot
  • Omien tapahtumien räätälöinti
  • Esimääritettyjen skenaarioiden käyttö
 • Auto Mode
 • Fysiologisissa ja farmakologisissa malleissa käytetään esiohjelmoituja simulaatioita
 • Yksinkertainen liukusäädin vaikeustason ja etenemisen säätöön
 • Simulaation säädöt:
  • Nopeasti eteenpäin
  • Tauko
  • Taaksepäin
  • Tallenna/Palauta
 • Profiilin muokkaus
 • Tulevaisuuden ennakointi visuaalisesti
 • Integroitu video-debriefing-järjestelmä
 • Lokitiedosto
 • Ohjaajan/kouluttajan kommentit

 Potilasmonitori:

 • Langaton
 • Laajasti konfiguroitava
 • Sisältää seuraavat osat:
  • EKG (2 käyrää)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Anestesia kaasu
  • pH
  • PTC
  • ICP
  • Sydämen minuuttitilavuus
  • Lämpö (keskiruumiissa ja raajoissa)
  • Muut ohjattavat parametrit
  • Röntgennäyttö
  • 12-kytkentäinen EKG-näyttö
  • Muokattava näyttö
  • Muokattava videonäyttö

 Sertifikaatiot:

 • UL
 • CE
 • FCC
 • CSA
 • HMR
You must be logged in to submit the form.