Gå til indhold

Hjælper jer med at øve færdigheder og opnå det højeste plejeniveau

Nursing Anne Simulator

Den første plejesimulator som dækker alle aspekter af moderne sygeplejeuddannelse. 

Fra grundlæggende evaluering til avanceret praksis

Nursing Anne Simulator giver mulighed for at øve de vigtigste sygeplejefærdigheder på en sikker og realistisk måde, lige fra grundlæggende undersøgelser og kritisk tænkning til mere avanceret behandling.

Denne simulator kan bruges som højrealistisk kvindelig simulator og som færdighedstræner.

Omfatter alle aspekter af et moderne sygeplejepensum

 • Grundlæggende sygepleje
 • Sygeplejeorientering
 • Farmakologi
 • Helbredsundersøgelse
 • Medicinsk og kirurgisk
 • Mental sundhed

Grundlæggende sygepleje

Grundlæggende sygepleje

Nursing Anne Simulator's funktioner understøtter sygeplejepensummet. Designet sætter fokus på læringsmål, og derfor er Nursing Anne Simulator den perfekte simulator til undervisning i de grundlæggende færdigheder inden for sygepleje.

Lige fra færdigheder inden for vurdering og diagnosticering til planlægning, implementering og evaluering giver Nursing Anne Simulator eleverne mulighed for at opleve succes og fejl samtidig med, at de får den nødvendige erfaring under sikre forhold.

Se videoen med den kliniske oversigt over Nursing Anne Simulator:

 

Sygeplejeorientering

Sygeplejeorientering

Overgangen fra sygeplejeskolen til den kliniske praksis kan være udfordrende. Effektiv træning, som omfatter realistisk og praktisk simulationstræning, er vigtig for en sygeplejerskes succes og patienternes sikkerhed. 

Træning af nye medarbejdere med Nursing Anne Simulator giver mulighed for at øve sig i stedets protokoller og følge procedurer for patientsikkerhed ved hjælp af en realistisk kvindelig patientsimulator. Det kan bidrage til at styrke nye sygeplejerskers parathed, når de begynder på jobbet.

Farmakologi

Farmakologi

Farmakologi er et af sygeplejerskeuddannelsens vigtigste aspekter. Lige fra dosering og administration til overvågning af virkningen skal sygeplejerskerne arbejde tværfagligt for at sørge for sikker medicinering.

Nursing Anne Simulator giver eleverne mulighed for at administrere medicin via IV, CVP, nasogastrisk, IM, analt og vaginalt. De kan administrere medicin og opleve realistiske reaktioner fra simulatoren.

Helbredsundersøgelse

Helbredsundersøgelse

Sygeplejersker har mange ansvarsområder, herunder undersøgelse af patienternes behov. Den indledende helbredsundersøgelse er vigtig med henblik på patientens fortsatte velvære.  

Træning med Nursing Anne Simulator giver eleverne mulighed for at gøre brug af deres viden om medicinsk udstyr til kontrol af vejrtrækning, bilateral evaluering af blodtryk, puls og en række andre helbredsidikatorer, som bruges i udarbejdelsen af en handlingsplan. Eleverne får omgående feedback fra simulatoren og den simulerede patientmonitor.

Medicinsk og kirurgisk

Medicinsk og kirurgisk

Medicinsk og kirurgisk sygepleje er et unikt og omfattende speciale, der beskæftiger sig med den brede vifte af problemer, som patienterne kan opleve.

Nursing Anne Simulator kan hjælpe med at simulere medicinsk-kirurgiske scenarier, hvilket giver eleverne mulighed for at træne deres færdigheder, f.eks. at igangsætte bilateral tilførsel af IV-væske (intravenøs), administration af medicin, positionering af patienten og hygiejne. Sundhedspersonale kan også træne måling og registrering af vitale tegn, skift af bandager og håndtering af postoperativ behandling.

Mental sundhed

Mental sundhed

Et speciale inden for sundhedsplejen, som stiller voksende krav til medarbejdere, er psykologi og mental sundhed. Sygeplejersker spiller en vigtig rolle inden for den psykiatriske pleje.

Almindelige scenarier ved brug af Nursing Anne Simulator

 • Evaluering af patienternes mentale behov ved brug af tovejskommunikation
 • Vurdering af patienternes bevidsthedsniveau
 • Personlig støtte og pleje af patienten
 • Administration af medicin
In-situ simulation training

Udvid træningsmulighederne med scenarier

Forprogrammerede scenarier fra Laerdal

Vælg mellem forskellige scenarier, der er udviklet i samarbejde med førende eksperter på området.

 • Plug and play-funktion – køb scenarier, kør træningssimulation
 • Træn en bred vifte af kompetencer
 • Find scenarier udviklet til lige netop din simulator og som støtter op om dine elevers behov

Opret dine egne skræddersyede træningsscenarier

Vi kan hjælpe dig med at udvikle scenarier, der passer til dine behov. Du kan også selv lave dem.

 • Det kræver noget teknisk viden.
 • Giver dig mulighed for at bygge på tidligere simulationer for at skabe den bedste træning til din organisation og dine elever.
Læs mere

Komplet styring af jeres simulationstræning

Planlæg, gennemfør og evaluer simulationer

Kør dine simulationer med SimPad PLUS eller LLEAP - nemt og effektivt til scenariebaseret træning. 

SimPad PLUS-tablet:

 • Intuitiv touch screen
 • Kort opsætningstid
 • Meget fleksibel
 • Kontrol af simulatorens vitale tegn og fysiologi
 • Optimal dataregistrering til effektive debriefinger

LLEAP - en fælles platform til simulationstræning. 

Planlæg - udfør - evaluer

Brug Laerdal Learning Application (LLEAP) til at få fuld kontrol over din simulationstræning. Find scenarier, gennemfør simulationstræning og foretag værdifulde debriefinger.

Tilføjet værdi med Laerdals økosystem

Hos Laerdal mener vi, at simulationstræning kræver mere end en dukke. 

Ved hjælp af støtteprodukter, lokal produktsupport og praktisk træning opnår I omkostningseffektive løsninger og længere levetid for jeres simulationscenter. 

Denne aktiverende og robuste platform er udviklet på baggrund af input fra ledende undervisere i sygepleje fra hele verden. Den giver sygeplejersker mulighed for at træne en bred vifte af kompetencer både som færdighedstræner og som en yderst realistisk kvindelig simulator.

Specifikationer

Trådløs og derfor fri for diverse ledninger og kabler
Intern strømforsyning og pneumatik
Supplerende mulighed for at kable til strøm
Trådløs integration med eksisterende computernetværk

Led/bevægelighed
 • Fuld bevægelighed af hensyn til realistiske procedurer til patienthåndtering
 • Hovedet kan bøjes, så hagen rører brystet, og det forbliver bøjet, indtil det bringes i en anden stilling
 • Benene fastgøres til bækkenet på en måde, så de mekaniske, elektriske og pneumatiske tilslutninger foretages samtidigt med fastgørelsen
 • Sidder uden støtte og kan bøjes i hoften til en fremadbøjet stilling
Palpabel anatomi

Palpabel anatomi til undersøgelse og lokalisering af blandt andet kraveben, brystben, rygsøjle, anterior superior spina iliaca, skambenssammenføjning, trochanter major og skulderblad

Patientpleje og -undersøgelse
 • Paryk til hårplejeprocedurer
 • Blinkende øjne med justerbar blinkhastighed og evne til at åbne, lukke eller at lukke delvist
 • Udskiftelige pupiller (normale, udvidede og sammentrukne)
 • Øregang for at øve udskylning og rengøring
 • Nasal tampon
 • Udtagelig overmund for oral- og tandpleje
 • Spredte tæer til forbinding
Luftvej
 • Realistisk luftvej med drøbel, strubelåg, stemmebånd og spiserør
 • Hovedhældning/hageløft
 • Kæbeløft med bevægelig kæbe
 • Sellicks-manøvre
 • Udsugning (oral og rhinopharyngeal)
 • Forskellige leveringsmetoder af ilt med synlig hævning af bryst inklusive nasal kateter, masker, tubemaske og CPAP-enhed
 • Ventilation med posemaske
 • Orotrakeal intubation
 • Nasotrakeal intubation
 • Supraglottal placering af luftvej

 • Intubering med endotrakeal tube

NG-sonde
 • Isætning af NG-sonde
 • Nøjagtige anatomiske markører til måling af slange (næse til øreflippen til xiphoid-proces)
 • Lavement og sonde
 • Intern mavebeholder med 500 ml væskekapacitet, ekstern indgang til hurtig påfyldning og valgfri ekstern taske til infusion af store mængder
 Trakeostomi
 • Skjult åbning i halsen til isætning af trakeostomi-tube
 • Behandling af luftrør og
 • Beholder til at øve luftrørsudsugning med væske
 • Ventilationer med hævning af bryst
Brystkompressioner
 • Brystkompressioner med maksimal kompressionsdybde på 70 mm

 

Injektioner

IV
 • Bilaterale præ-portede IV-arme med mulighed for administration af væske, når de et koblet til en væskepose
 • Valgfri kvindelig multivenøs IV-øvelsesarm til anlæggelse af IV, administration af væske og prøvetagning
Intramuskulær
 • Bilateral deltoid, ventral gluteal, dorsal gluteal injektion og injektionssted på lår
 • Papabel anatomi, der hjælper ved udvælgelsen sted, omfatter hofteben, bækken og større lårbensknogle
Centrallinje
 • Usynlig port under nøglebenet for forud-placering af centrallinjekateter til behandling på stedet, bandageskift, skylleslanger og kontinuerlig eller intermitterende infusion
 • Intern centrallinjebeholder med en væskekapacitet på 500 ml med mulighed for at bruge en ekstern pose til infusioner af store mængder
Gastrostomi
 • Usynlig port i øvre venstre abdomen til forud-placering af PEG- eller G-slange til sondemad.
 • Intern beholder med en væskekapacitet på 500 ml med mulighed for at bruge en ekstern pose til infusioner af store mængder
Stomi
 • Kolostomi af stoma med hul tilsluttes på væskebeholderen til udskylningsprocedure
 • Tre udskiftelige stomaer – normal, mørk (ikke-perfusioneret) og inficeret
 • Området omkring stoma passer til en stomipose bestående af en hudbarriere og en tilsluttet pose
Kønsorganer
 • Kvindelige kønsorganer med livagtig følelse og realistisk anatomi omfatter de store skamlæber, de små skamlæber, urinrørsåbning, klitoris og vagina
 • De små skamlæber er i en naturlig lukket position, og urinrørsåbningen bliver synlig når de åbnes
Perenial pleje
 • Patientsimulator muliggør manipulation til rygliggende stilling for perenial pleje
 • Kønsdelene kan tåle perineal pleje med vaskeklud og varmt vand, herunder adskillelse af skamlæberne for rengøring
Kateterisation i urinvej
 • Manipulation til rygleje med bøjede knæ er mulig
 • På kønsorganerne kan bruges lige eller indvendige katetre
 • Kønsorganer er sluttet til et internt system, der omfatter en indre urinbeholder for kateterisation i urinvej med funktion til at tryksætte beholderen for en korrekt væskeafgivelse
 • Urinbeholderen har en udvendig port til hurtig og let påfyldning
 • Kønsdelene kan rengøres med betadine- eller chlorhexidin-produkter og er kompatible med glycerin/vandbaseret glidecreme, der normalt forefindes i et Foley-sæt
Vaginale stikpiller/medicin
 • Skeden muliggør indføring af vaginale stikpiller og anden medicin
Lavement
 • Manipulation af simulatordukkens position til administration af lavement
 • Kønsdelene kan sluttes til en ekstern beholder til administration af lavement
Rektale stikpiller
 • Analåbning, hvor der både kan bruges ægte og simulerede stikpiller

 

Et SimPad PLUS-, SimPad Classic- eller et LLEAP-system er påkrævet for anvendelse af Nursing Anne Simulator. SimPad PLUS- og LLEAP-systemet sælges separat. Der kan findes flere oplysninger på siderne med SimPad PLUS-system og LLEAP.
Vejrtrækning
 • Spontan vejrtrækning synkroniseret med valgt vejrtrækningsfrekvens (0-60 bpm)
 • Bilateral eller unilateral hævning af bryst
 • Højre intubation af hovedstamme med unilateral hævning af bryst på højre side
Puls
 • Palpabel puls synkroniseret med EKG og justerbar i styrke (svag, normal og stærk)
 • Bilateral carotispuls (samme puls venstre og højre)
 • Brachial og radial puls i højre og venstre arm med uafhængig styring af højre og venstre side
 • Brachial puls deaktiveret og slukket hvis trykket i blodtryksmanchetten er højere end 20 mmHg
 • Radial puls slukket når trykket i blodtryksmanchetten er højere eller lig med det indstillede systoliske blodtryk
 • Bilateral femoral puls (samme puls venstre og højre)
 • Bilateral fodpuls med uafhængig styring af højre og venstre side
EKG
 • EKG-overvågningsfunktion ved brug af SimPad PLUS, SimPad PLUS Classic eller LLEAP eller ShockLink™
Defibrillering/pacing
 • Defibrillering, kardiovertering samt pacing ved anvendelse med ShockLink (undervisningselektroder – apex og brystben)
Lyde
 • Indspillede stemmelyde samt hjerte-, lunge- og tarmlyde kan høres ved auskultation med ægte stetoskop ved anvendelse sammen med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP 
Stemmelyde

Forudindspillede enkle stemmelyde kan enten afspilles med en justerbar lydstyrke, som et enkelt event eller gentaget kontinuerligt, herunder:

 • -Hoste
 • -Stønnen
 • -Opkast
 • -SOB vejrtrækning (kontinuerlig lyd)
 • -Skrig
 • "Ja"
 • "Nej"
 • Mulighed for download af stemmelyde til fjernbetjeningen og afspille dem under simulation
 • Med et valgfrit trådløst headset/mikrofon kan brugeren at tale gennem simulatoren
 • Stemmelyde kan knyttes til bestemte tilstandstemaer

 

Lungelyde

Anteriore og posteriore lungelyde synkroniseret med den indstillede vejrtrækningsfrekvens (0-60 bpm) og hævning af bryst på dukken

 • ­   Normal
 • ­   Grov knitren
 • ­   Fin knitren
 • ­   Pleuralgnidning
 • ­   Pneumoni
 • ­   Brummen
 • ­   Stridor
 • ­   Hvæsen
 • ­   Ingen lyd

Lungelyde og lydstyrken kan indstilles individuelt for hver lunge – venstre og højre, øverst og nederst

8 steder for auskultation af lungelyde på forside og 6 bagside

Hjertelyde

Hjertelyde synkroniseret med EKG (QRS)

 • ­   Normal
 • ­   Aortastenose
 • ­   Austin Flint-mislyd
 • ­   Friktionsgnidning
 • ­   Mitralprolaps
 • ­   Systolisk mislyd
 • ­   Diastolisk mislyd
 • ­   OS ved 70 ms/åbningsklik MS

Ikke-perfusionerede rytmer genererer ikke hjertelyd

Tarmlyde

4 uafhængigt kontrollerede auskultationsområder for tarmlyde centreret omkring navlen

Lydstyrkeregulering i hvert kvadrant

Tarmlyde er kontinuerligt gentagne lydsignaler, der gentages uendeligt

 • ­   Normal
 • ­   Hyperaktiv
 • ­   Maverumlen
 • ­   Hypoaktiv
 • ­   Ingen lyd
Auskultation af fosterets hjertelyd i stedet for tarmlyde er tilgængelig for auskultation fra abdomen
 • ­   Føtal normal 140 bpm
 • ­   Føtal takykardi 200 bpm
 • ­   Føtal bradykardi 100 bpm
Ikke-invasivt blodtryk
 • Bilateral måling af ikke-invasivt blodtryk (auskultation eller palperet) ved anvendelse med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP
 • Korotkoff-lyde synkroniseret med programmerbart EKG med lydstyrkeregulering i 10 trin (0-9) i begge arme
 • Auskultationsåbning med til/fra-funktion
 • Trykområde 0-300 mmHg

 

Ekstraudstyr

 • ShockLink™
 • ­Zoll Defibrillator Connector (ShockLink)
 • ­Physio Control® Quick Combo™ Connector (ShockLink)
 • Multi-Venous IV Training Arm
 • Tablet PC Instructor – Patient Monitor
 • Rugged Table Instructor PC – Patient Monitor
 • Laptop LLEAP Instructor PC – Patient Monitor
 • All-in-One Panel PC Instructor-Patient Monitor
 • Trådløst headset
Simuleret patientmonitor

Som ekstraudstyr fås en konfigurerbar patientmonitor med berøringsskærm

Når den bruges sammen med den håndholdte fjernbetjening, omfatter parametrene:

 • ­   HR
 • ­   BP
 • ­   EKG
 • ­   SaO2
 • ­   Respirationsfrekvens
 • ­   Temperatur

Når den bruges sammen med pc'en til styring af simulatoren, omfatter parametrene:

 • ­   EKG (2 spor)
 • ­   SaO2
 • ­   CO2
 • ­   ABP
 • ­   CVP
 • ­   PAP
 • ­   PCWP
 • ­   NICP
 • ­   TOF
 • ­   Hjertets minutvolumen
 • ­   Temperatur (central og perifer)
 • ­   AGT (mærket)
 • ­   awRR
 • ­   N2O
 • ­   ICP
 • ­   O2
 • ­   pH
 • ­   Visning af patientoplysninger
 • ­   Røntgenvisning
 • ­   Visning af blodgas
 • ­   12-afledn. EKG-display

Pc-betjent version giver mulighed for:

 • ­   Multimediebilleder til indsættelse i simulationer via patientmonitoren med berøringsskærm
 • ­   Forudindspillede multimedievideoer til indsættelse i simulationer via patientmonitoren med berøringsskærm
 • ­   Laboratorieværdier til indsættelse i simulationer via patientmonitoren med berøringsskærm
 • ­   Røntgenbilleder til indsættelse i simulationer via patientmonitoren med berøringsskærm

 

 

Scenarier og debriefing

Operativsystemet kan betjenes via automatisk mode (forprogrammerede scenarier) og manuel mode ("undervejs" for at ændre parametrene for scenariet i realtid)

Operativsystemet kan integrere med debriefing-software, der kombinerer den synkroniserede elevlog, patientmonitor og live lyd- og videosignaler i en enkelt debriefing-fil

Systemet kan anvendes med et webkamera

Operativsystemet kan oprette forbindelse til en onlinebutik, der sælger forprogrammerede scenarier og hjælp til scenarier, som kan importeres til instruktørens fjernbetjening eller pc

 

 

Kompatibilitet

Nursing Anne Simulator er kompatibel med følgende systemer/software:

 • ­   LLEAP – Laerdal Learning Application
 • ­   SimPad® PLUS System
 • ­   SimPad® Classic System (bagudkompatibel)
 • ­   SimStore™
 • ­   SimManager™
 • ­   SimView™/SimView™ Mobile
 • ­   Session Viewer
 • ­   ShockLink™
You must be logged in to submit the form.