Gå til indhold
Akutbehandling og traume

SimMan Vascular

Forbedrede patientresultater ved akutte indgreb

SimMan Vascular har samme funktioner som resten af SimMan-familien og omfatter nu også Mentices VIST-teknologi, som udvider potentialet i træning af endovaskulære specialister, personale i kateteriseringslaboratorier og ambulancetjenesten.

Med naturtro anatomi, nøjagtige kliniske funktioner, brugervenlig software og integreret video-debriefing omfatter SimMan Vascular alle SimMan-funktionerne, så det er muligt at øve mange grundlæggende og avancerede kliniske færdigheder uden risiko for patienterne. SimMan Vascular omfatter akut endovaskulær behandling og er uddannelsesmæssig effektiv til træning af en lang række sundhedspersoner i færdigheder som teamwork, ledelse og kommunikation med inddragelse af alle områder af patientplejen.

Et samarbejde med Mentice

Med Mentice-teknologi giver specialistområdet med endovaskulær behandling yderligere muligheder for færdighedstræning af teams og enkeltpersoner i det akutmedicinske behandlingsforløb, inklusive akutbehandling, sygepleje, kateterisering, intervention, anæstesi og sikkerhed ved radioaktiv stråling.

Forbedret realistisk træning og anvendelse

Med SimMan Vascular kan enkeltpersoner og teams træne i det miljø, hvor de arbejder, for eksempel prehospitalt og på hospitalet, i ambulancen eller endda i militære krigsscenarier. SimMan er en trådløs og selvstændig enhed, den er robust og pålidelig, og den muliggør innovativ og dybdegående træning, når og hvor der er brug for det.

Træning i forskellige vaskulære procedurer

Vaskulært traume

• Situationsanalyse
• Dynamisk patientmonitor
• REBOA- "prehospital eller på hospital” (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta)
• Delvis REBOA
• Diagnostisk evaluering
• Embolisering af pelvis

Akut iskæmisk stroke

  • Forbedrede hospitalsprocesser
  • Neurologisk evaluering
  • Interventionel diagnose
  • Trombektomi
  • Aspiration
  • Ballonkateter
  • Patientkomplikationer

Kardiologi

• Planlægning af procedure
• Koronar kateterisering
• Ballonindsættelse
• Stentbehandling
• Aspiration
• Midlertidig pacemaker

Patientmonitor

Med mulighed for detaljeret patientovervågning, mens procedurerne udføres,  inkl.:

• Dynamisk respons
• Ballonokklusion af aorta
• ST-elevation
• Ventrikulær fibrillering
• Intet tilbageløb
• Perforationer

Request more information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.